Lt.-generaal M. Boerstra Commandeur of Grootofficier ON ?

corsvdw
Berichten: 40
Lid geworden op: 11 apr 2009, 21:20

Lt.-generaal M. Boerstra Commandeur of Grootofficier ON ?

Bericht door corsvdw »

Geachte leden,

Probleemstelling:
Ik ben in het bezit van o.a. de attila van wijlen Z.E. Luitenant-generaal M. (Murk) Boerstra.
Commandant van het Nederlands-Indische Leger (1935-1939), Hoofd van het Departement van Oorlog te Bandoeng,
Commandeur en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau et cetera.

Ondanks de aanwezigheid van een onmiskenbaar specifiek kenmerk m.b.t. de attila van Lt.-generaal Boersta (*), maakte ik mij op voorhand 'zorgen' m.b.t. de aanwezigheid van enkele bevestiginglusjes (zie foto) op het linker voorpand van de attilajas.
Ik kon deze lusjes op voorhand niet relateren aan een onderscheiding. Zulks ook niet na raadpleging van diverse foto's.
Eerst nadat ik kennis nam van een foto uit de nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-generaal G.J. Berenschot was ik op dit punt voldoende 'gerust' gesteld.
Op deze foto (zie bijlage) blijkt immers onmiskenbaar dat Lt.-generaal Boerstra op de positie van de eerder genoemde bevestiginglusjes de ruitvormige plaque draagt, behorend tot de versierselen van een Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.

Wat heb ik zelf reeds op dit punt ondernomen:
Ik heb de mij ter beschikking staande info geraadpleegd. Hieronder valt te verstaan: Internet (o.a. Wikipedia en Hisorici.nl), maar speciaal ook de uitgebreide levensbeschrijving uit ´Kopstukken uit de krijgsmacht´ van de hand van H.L. Zwitzer en daarbij tevens `De kolonels en generaals van het KNIL´ van de hand van G. Teitler.
N.a.v. al deze info bronnen stel ik vast dat met betrekking tot de Orde van Oranje-Nassau Lt.-generaal Boerstra 'slechts' als Commandeur benoemd staat.


(*)
Dit betreft de positie -en overeenkomstige bevestiginglusjes t.b.v. het insigne KNIL brevet Generale Stafbekwaamheid. Anders dan vrijwel alle andere (opper)officieren droeg Lt.-generaal Boerstra dit insigne een 'verdieping' lager, te weten tussen de 2de en 3de tres i.p.v. tussen de 1ste en 2de tres.


Verzoek:
Kunt u mij s.v.p. 'de oplossing' aanreiken m.b.t. deze onduidelijkheid.
Zou het zo kunnen zijn dat de benoeming tot Grootofficier van Lt.-generaal Boerstra abusievelijk niet vermeld is geworden in de hierboven genoemde info bronnen ?
Is het eventueel zo dat er in de loop van de tijd een wijziging heeft plaatsgevonden m.b.t. de voorgeschreven versierselen ? Nader bepaald: mocht eertijds bijvoorbeeld een Commandeur ingevolge de orde bepalingen ook een plaque dragen ?

Indien hij wel degelijk Grootofficier was zou ik gaarne de benoemingsdatum vernemen.


Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,


Cors van der Wal


Afbeelding]

Afbeelding

Afbeelding
Plaats reactie

Terug naar “Orde van Oranje Nassau”