Vreemde Orde uitgegeven in 1903

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2501
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Vreemde Orde uitgegeven in 1903

Berichtdoor Roel » 20 Jul 2007, 21:02

Op mijn pc heb ik een tekstdocument terug gevonden met de onderstaande info. De bron ken ik niet precies meer maar ik geloof dat het ging om een online proef van het Nationaal Archief om een gedeelte van het Archief van het Kabinet der Koningin uit te typen.

Misschien is de info bruikbaar voor forumbezoekers:

1304 [L] Vreemde Orden - 1903/Jan/9 #25
Jan 9 25 Rappt MarD 8 Jan n 46 Op adres van den
Luitenant ... der 1e kl. Jh C, Hooft Graaf
land, tijdelijk adjudant van Z.K.H. den Prins
der Nederlanden, om vergunning tot het aan
nemen der versierselen van Ridder der Am
orde van de Wendische Kroon van Mecklenburg
_-_ Besluit fiat
Jan 12 19 Rappt ND 7 Jan n 126, Op adressen om ver
gunning tot het aannemen van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Jan 15 21 Rappt BD 13 Jan n 32. Op adres van Mr. G. Th. L
Baron van Geusau, Kamerheer van H.M. i. b.d.
te Maastricht om alsboven van Officier der
Orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
Jan 24 27/en29 Rappt BlD 21 Jan n 409, Op adressen om ver
guning to alsboven van vreemde ridderorden
en machtiging tot mededeeling aan J.P. Day
dat hij geen vergunning behoeft voor het
aannemen der decoration speciale de prevoyance.
_-_ Besluit en machtiging fiat
Feb 3 58 Rappt MD 30 Jan n 88, Op adres van H.M.
Ordonnans Officier, den Eerste Luitenant
Jhr L.R. van der Wijck, van den Grooten Staf
om vergunning tot het aannemen der ver
sierselen van Ridder 4e kl. der Orde van den
Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1305.

--------------------------------------------------------------------------------


1305 [R] Vreemde Orden - 1903/Feb/4 #63

Feb 4 63 Rappt KD 30 Jan n 20, Op adressen van de
hierbij genoemde O.J. hoofdambtenaren om
vergunning tot het aannemen van versier
selen der Orde van Cambodja van Frankrijk
_-_ Besluit fiat
Feb 7 11 Rappt KD 3 Feb n 10, Op adres van den Dirigeerend
Officier van Gezondheid der 2e kl. van het leger in
...Ned Indie J.M.H.vcan Dorssen om alsboven
van Officier der Orde van de Kroon van Siam
_-_ Besluit fiat
Feb 7 21 Rappt MD 3 Feb n 61 Op adres van den Kapitein
M.C. van der Hoog, van den Generalen Staf
om alsboven van Ridder 1e kl. der Orde van
St Olaf van Zweden en Noorwegen_ Besluit fiat
Feb 10 48 Rappt BD 7 Feb n 963 Op adressen om als
boven van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Feb 11 29 Rappt ND 7 Feb n 211, Op adres van N.B.
Dresselhuys, sigarenfabrikant te Culem
borg, om alsboven van Commandeur der
Kon Orde van Onzen Heer Jezus Christus van Portugal.
_-_ Besluit fiat
Feb 19 22 Rappt KD 14 Feb n 10. Op adres van J.B.H.A. van
den Bosche, eervol ontslagen Eerste Luitenant der
Infanterie van het leger in Ned. Indie, te Velp
gem. Rheden om alsboven van Ridder 3e kl.
der Orde van het Borstbeeld van den Bevrijder
Simon Bolivar van Venezuela.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1306

--------------------------------------------------------------------------------


1306 [L] Vreemde Orden - 1903/Feb/19 #52
Feb 19 52 Rappt MarD~ 16 Feb n 36, Op adressen van
den Kapitein t/zee J. Wentholt en den Kapitein Lui
tenant t/zee G.P. van Hecking Colenbrander en
den Luitenant t/zee der 1e kl. W. Houwing, om
vergunning tot het aannemen de ..beide eerste
der versierselen van Commandeur der 2e kl.
in de Dannebrog orde van Denemarken en
laatstgenoemde de versierselen van Ridder
1e klasse der orde van St Olaf van Zweden en Noorwegen
_-_ Besluit fiat
Maart 2 18 Rappt BD 27 Feb n 1302, Op adressen om als
boven der versierselen van vreemde ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Maart 2 41 Rappt BlD 26 Feb n 24 79. Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Maart ... 12 Rappt BD 11 Maart n 1688. Op adres van
Mr R. Melvil Baron van Lijnden, Mi
nister van Buitenl. Zaken alsboven
van Ridder Grootkruis der Orde van San Marino van San Marino.
_-_ Besluit fiat
Maart 13 26 RapptND 10 Maart n 188. Op adres van J. de
Breck, Wethouder der gemeente Haarlem,
Algemeen Secretaris Penningmeester der
Algemeene Vereeniging voor Bloembollen
Cultuur the Haarlem om alsboven van
Chevalier du Merite Agricole van Frankrijk
_-_ Besluit fiat
Maart 23 34 Rappt BlD 19 Maart n 3361. Op adressen om als
boven der versierselen van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1307.

--------------------------------------------------------------------------------


1307 [R] Vreemde Orden - 1903/Maart/28 #23
Maart 28 23 Rappt MarD 25 Maart n 45. Op adres van den
Kapitein t/zee J.G. Snetklage, om vergun
ning tot het aannemen der versierselen van
Ridder 2e kl. met de Ster der Orde van de Kroon van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
April 3 46 Rappt MD 31 Maart n 101 Op adres van den
Majoor R.H.O. Baron van der Capellen, van
het 1e Regt. Huzaren om alsboven van Officier
der Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
April 8 43 Rappt KD 3 April n 41, Op adres van den gepen
sioneerden O.L. Hoofdambtenaar Th. Delf...
te 's Gravenhage, om alsboven van Officier
der Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
April 11 10 Rappt J.D. 26 Maart n 180, Op adres van W
Voormolen, HoofdCommissaris van politie te
Rotterdam, om alsboven van Ridder 3e kl. der
Orde van de IJzeren Kroon van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
April 17 55 Rappt BD 9 April n 2605, Op adressen om
alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
April 24 36 Rappt KD 20 April. n 23, Op adres van L.J.W.
van Buuren, directeur der Nederlandsch In
dische Hypotheekbank te Batavia, om als
boven den Officier de l'Instruction publique van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
27 44 Rappt BlD 23 April n 5030, Op adressen om alsbo
ven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1308

--------------------------------------------------------------------------------


1308 [L] Vreemde Orden - 1903/Mei/2 #31

Mei 2 31 Rappt BD 29 April n 3148, Op adressen om
vergunning tot het aannemen der versier
selen van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Mei 8 38 Rappt FD 2 Mei n 79, Op adres van J.B.D. Car
riere, Adjunct Commies bij het Pensioenfonds
voor weduwen en weezen van Burgerlijke Amb
tenaren, om alsboven van Ridder 3e kl. der Orde
van de Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
Mei 16 39 Rappt MD 12 Mei n 11. Op adressen van de
hierbij genoemde Officieren om alsboven
vanhet Militaire Kruis van Belgie.
_-_ Besluit fiat
Mei 30 61 Rappt BlD 19 Mei n 5505, Op adres om als
boven aan Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Juni 2 60 Rappt MD 26 Mei n 2. Op adressen van den
Luitenant Kolonel van den Generalen Staf
W.A.F de Meester en van den Kapitein van
dien Staf W Flop, om alsboven resp van
Commandeur der Orde van het Zwaard en
van Ridder 1e kl. der Orde van St Olaf van Zweden en Noorwegen.
_-_ Besluit fiat
Juni 2 76 Rappt BD 26 Mei n 3911, Op adressen om
alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Juni 4 57 Rappt MD 30 Mei n 51 Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1309

--------------------------------------------------------------------------------


1309 [R] Vreemde Orden - 1903/Juni/6 #50

N Juni 6 50 Rappt KD 30 Mei n 44 Op adres van Fenghoe
Pacta alias Fenghoe Mohamad bin Feng
Koe Said, om vergunning tot het aannemen
der versierselen van ridder in de orde van den
Witten Olifant en in die van de Kroon beide van Siam.
_-_ Besluit fiat
Juni 11 59 Rappt MD 6 Juni n 180, Op adres van den
Adjudant . b.d. en Grootmeester van het Huis
van H.M. de Koningin, den gepensioneerden
Kolonel met rang van Generaal Majoor
J.E.N. Baron Sirtema van Grovestins,
om alsboven van het Eerekruis Ie kl der
Huisorde van Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
Juni 18 50 Rappt MD 13 Juni n 114 Op adres van H.M.
Jagermeester voor Gelderland, den Re
serve-Kapitein ..W.J. Loudon, van het
8e Regt. Infanterie om alsboven van het
Eerekruis der Orde van den Griffioen
van Mecklenburg-Schwerin
_-_ Besluit fiat
Juni 20 43 Rappt BD 16 Juni n 4474.Op adressen
om alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Juni 24 26 Rappt MarD 18 Juni n 46. Op adres van den Lui
tenant ... t/zee der 1e kl. Jhr. C. Hooft Graafland
tijdelijk Adjudant van Z.K.H. den Prins der Neder
landen, enz., om alsboven van het Eerekruis
3e kl. der huisorde van Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1310

--------------------------------------------------------------------------------


1310 [L] Vreemde Orden - 1903/Juni/29 #43
Juni 29 43 Rappt KD 22 Juni n 32, op adres van den
Luitenant Kolonel der Infanterie van
het leger in Ned Indie J.J. Schneider om
vergunning tot het aannemen der versier
selen van Officer der orde van de Kroon van Siam.
_-_ Besluit fiat
Juni 30 60 Rappt MD 23 Juni n 177, op adrs van H. ...
Adjudant den Majoor Jhr A.S.~ van Feh~
van den Grooten Staf, om alsboven van het
Officiers Eerekruis der Huisorde van
Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
Juni 30 64 Rappt BlD 24 Juni n 7704, op adressen
om alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Juli 1 41 Rappt BD 26 Juni n 4801, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
... 1 57 Rappt JD 19 Juni n 171, op adressen van Mr C.J.
Pekelharing en Mr K. Zwaardemaker advo
caten te Amsterdam om alsboven respectie
velijk van Ridder 4e kl der oder van de Kroon
en van den Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
Juli 3 30 Rappt HD 29 Juni n 191, op adres van L. Roo
senburg Directeur der Filiaal inrichting
te Amsterdam van het Kon. Ned. Meteorolo
gisch Instituut, om alsboven van Ridder
der Dannebrogsorde van Denemarken.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1311

--------------------------------------------------------------------------------


1311 [R] Vreemde Orden - 1903/Juli/9 #35
Juli 9 35 Rappt MB 4 Juli n 110, op adres van den Kapi
tein M.C. van der Hoog, van den Generalen Staf.
toegevoegd aan den Chef van den Staf, om ver
gunning tot het aannemen van de versierselen
van Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken.
_-_ Besluit fiat
Juli 19 27 Rappt MD 14 Juli n 179, op adres van den Ka
pitein Jhr C.L. van Suchtelen van de Haere
van der Groot en Staf, Adjudant van Z.K.H.
den Prins der Nederlanden, enz om alsboven
van Ridder 3e kl. der oder van de IJzeren Kroon van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
Juli 21 88 Rappt BlD 16 Juli n 882~ op adressen van
als boven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Juli 24 83 Rappt BD 21 Juli n 5466, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Juli 30 8/9 Rappt HD 24 Juli n 166/167, op adressen van
A. Oppenheim, bankier te s'Gravenhage
en H. Kikkert, lid van het College van
de zeevisscherijen te Vlaardingen, om
alsboven respectievelijk van Ridder 2e kl.
der orde van den Leeuw en de Zon van
Perzie en van Ridder 3e kl. der orde van
St. Stanislaus van Rusland.
_-_ Besluit fiat
Aug 3 57 Rappt MD 28 Juli n 59, op adres van den Majoor
J.F. Ober~ van het 2e Regt Infanterie om
alsboven van Ridder 3e kl der orde van den
Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1312.

--------------------------------------------------------------------------------


1312 [L] Vreemde Orden - 1903/Aug/5 #35
Aug 5 35 Rappt MD 31 Juli n 71, op adres van H.M.
Adjudant ... en Grootmeester van H~
den gepensionneerden Generaal Majoor
J.E.N. Baron Sirtema van Grovestins,
om vergunning tot het aannemen der ver
sierselen van Grootkruis der orde van
Hertog Peter Frederik Lodewijk van Oldenburg.
_-_ Besluit fiat
Aug 1038 Rappt BD 6 Aug n 6037. Op adressen om
alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Aug 11 26 Rappt KD 6 Aug n 55, om aan den Kapi
tein van den Generalen Staf van het Leger in
Ned. Indie, ~am met verlof R.E Sch~
vergunning te verleenen het alsboven van
Ridder van het Legioen van Eer van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
Aug 15 39 Rappt HD 11 Aug n 177, op adres van G.Th.
Philippi, Direkteur der nieuwe Afrikaan
sche Handelsvennootschap te Rotterdam
om alsboven van Ridder der orde van de Kroon van Belgie.
_-_ Besluit fiat
Aug 17 35 Rappt KD ~ MD 6/12 Aug n 54/295, op adressen
om alsboven van Duitsche Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Aug 28 35 Rappt HD 24 Aug n 181, op adressen om
alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1313.

--------------------------------------------------------------------------------


1313 [R] Vreemde Orden - 1903/Aug/29 #22

Aug 29 22 Rappt BD 26 Aug n 6442, Op adressen om
vergunningen tot het aannemen van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Sept 2 159 Rappt BlD 28 Aug n 10413, Alsboven.
_-_ Besluit fiat
Sept 9 39 Rappt MD 4 Sept n 353, op adres van H.M.
Adjudant den Ritmeester met titulairen
rang van Luitenant-Kolonel E.F.C.H.J.
Baron Tuyll van Serooskerken, van den
Grooten Staf, om alsboven van Eere Comman
deur der Huisorde voor verdienste van Hertog
Pieter Frederik Lodewijk van Oldenburg.
_-_ Besluit fiat
Sept 16 27 Rappt MarD 12 Sept n 47, op adres van den Offi
cier van gezondheid der 1e kl. bij de zeemacht
Dr J.A. Portengen om alsboven van Ridder
3e kl. der orde van het Borstbeeld van den Bevrijder van Venezuela.
_-_ Besluit fiat
Sept 16 52 Rappt BD 14 Sept n 6667, op adres van G.J. van
Gasteren te Haarlem. Directeur der Haarlem
sche Schouwburg Maa~, om alsboven van
Ridder der orde van Danilo I van Montenegro.
_-_ Besluit fiat
Sept 18 8 Rappt KD 15 Sept l.E 14 Raht, om aan Jhr J.O. de Jong
van Beek en Donk, Gouverneur van Curacao
vergunning te verleenen het alsboven van Ridder
2e kl. met de Ster der orde van de Kroon van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1314.

--------------------------------------------------------------------------------


1314 [L] Vreemde Orden - 1903/Sept/24 #47

Sept 24 47 Rappt HD 21 Sept n 191, op adres van Mr J.P.
Sprenger van Eyk, Directeur Generaal
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen om vergunning tot het aanne
men der versierselen van Commandeur
der orde van Philips den Grootmoedige van Hessen.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 31 Rappt HD 24 Sept n 201, op adres van C.G.
Reichard, koopman te Amsterdam, om als
boven van Ridder der orde van Franz Joseph van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
Octb 9 50 Rappt KD 3 Octb n 17, op adres van R.A.
Maurenbrecher, assistent resident van
Ban~eng, om alsboven van Officier der
orde van de Kroon van Siam.
_-_ Besluit fiat
Octb 9 65 Rappt BD 5 Octb n 7529, op adressen om
alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Octb 21 19 Rappt BlD 16 Octb n 12500, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Octb 23 8 Rappt MD 17 Octb n 23, op adres van den Ka
pitein W.F. Pop, van den Generalen Staf
om alsboven van Ridder 3e kl. der orde
van St Anna van Rusland.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1315

--------------------------------------------------------------------------------


1315 [R] Vreemde Orden - 1903/Octb/30 #57

Octb 30 57 Rappt MD 23 Octb n 9, op adres van de Offi
Rappt MD 23 Octb n 9, op adres van de Offi
cier van gezondheid der 1e kl. Dr E. Halbertsma,
om vergunning tot het aannemen van de ver
sierselen van Ridder 1e kl. der Wasaorde Van Zweden en Noorwegen.
_-_ Besluit fiat
Novb 20 20 Rappt BD 14 Novb n 7987, op adres van ...
Prinzen van Glabbeek industrieel voorzitter
van het R.K. Par. A~bestuur te Gemert, om
alsboven van Ridder der orde van den H. Gre
gorius den Grooten, van den Paus.
_-_ Besluit fiat
Novb 24 21 Rappt BlD 23 Novb n 14005, jaar D~ aanbieding
van het breveh der orde van het Kruis van ver
dienste 2e kl/ van Waldeck en Pyrmont, be
stemd voor H.M. Kamerheer Mr J.A. Baron
de Vos van Steenwijk, Referendam bij het
Kabinet der Koningin.
_-_ Notificatie
het brevet uitgereikt aan den belanghebbende
Decb 2 47/48 Rappt KD 27 Novb n 37/18, op adressen van ...
en O.J. ambtenaren, om vergunning tot
het aannemen van vreemde ridderorden.
(Venezuela en Cambodja).
_-_ Besluit fiat
Decb 2 51 Rappt BlD 28 Novb n 14163, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Decb 3 41 Rappt KD 28 Novb n 25, tot het verleenen van
vergunning aan de hierbij genoemde O.J.
Ambtenaren tot alsboven van Portugeesche Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1316.

--------------------------------------------------------------------------------


1316 [L] Vreemde Orden - 1903/Decb/9 #32
Decb 9 32 Rappt MD 5 Decb n 50, op adres van den Eerste
Luitenant van het Regt Grenadiers en Jagers
J.C. Wagner, om vergunning tot het aanne
men en dragen der versierselen van Officier d' Academie van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
Decb 12 43 Rappt MarD 9 Decb n 33, op adres van H.M.
Adjudant den Luitenant t/zee der 1e kl. Jhr. ~
M. L. van Geen, om alsboven van het ridder
kruis der Huisorde van de Wendische Kroon
van Mecklenburg en van het Kruis van ver
dienste 3e kl. van Waldeck-Pyrmont.
_-_ Besluit fiat
Decb 15 19 Rappt BD 11 Decb n 9504, op adres van Mr
M.J. Ridder Pauw van Wieldrecht en Darthuy
zen te Darthuyzen gem. Leersum, om alsboven
Commandeur II kl. der Frederiksorde van Wurtzemberg.
_-_ Besluit fiat
Decb 16 42 Rappt MD 11 Decb n 118, op adres van den ge
pensionneerden Luitenant Kolonel met rang
van Kolonel H.P.L.C. de Kruyff van het
Wapen der Genie, om alsboven van Ridder
3e kl. der orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
Decb 19 31 Rappt KD 14 Decb n 41, op adressen van de
hierbij genoemde personen om alsboven van
onderscheidingen in de orde van Cambodja.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1317.

--------------------------------------------------------------------------------


1317 [R] Vreemde Orden - 1903/Decb/28 #82
Decb 28 82 Rappt MD 21 Decb n 83, op adres van den Kolonel
van den Generalen Staf F.N. Thiange, toe
gevoegd aan der Chef van dien Staf om vergun
ning tot het aannemen der versierselen van
Officier van het Legioen van Eer van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
Decb 29 49 Rappt MD 24 Decb n 153, op adres van der Kapitein
Jhr C.L. van Suchtelen van de Haare, van den Groo
den Staf, Adjudant van Z.K.H. den Prins der Neder
landen ..., om alsboven van het Kruis van
Verdiensten 3e kl. van Waldeck en Pyrmont.
_-_ Besluit fiat
Decb 30 40 Rappt BlD 24 Decb n 14692, op adressen van
Jhr. Mr A.J. van Citters, ge~ te Peking en
J.M. Bosselaar te Brussel om alsboven resp
van Ridder 2e kl. der orde van de Kroon van Prui
sen en van het Kruis van verdienste 1e kl. van
Waldeck en Pyrmont, benevens van Ridder
4e kl der orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
Decb 31 92 Rappt MD 28 Decb n 131, op adres van den
Luitenant Kolonel bij den Staf des Infanterie
G.A. Buhlman, Directeur der Normaal
Schietschool, om alsboven van Officier der
Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Terug naar “Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast