Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
Gebruikersavatar
officier
Berichten: 484
Lid geworden op: 09 Apr 2010, 10:09

Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Berichtdoor officier » 14 Feb 2013, 13:17

Op dit forum wordt in verschillende onderwerpen gesproken over het toekennen van verkeerde herinneringsmedailles voor missies waar Nederlandse militairen aan deelnemen. Vaak gaat het daarbij om het toekennen van de HVO voor missies die niet berusten op artikel 100 van de Grondwet. Voorbeelden hiervan zijn Operation Enduring Freedom, Operatie Tulip Guardian en Operatie Display Deterrence.

Ik kan me zo voorstellen dat er meer missies zijn waar voor dit geldt....
"Weapons are an important factor in war, but not the decisive one; it is man and not materials that counts"

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Berichtdoor RbP » 15 Feb 2013, 15:17

Elke onderscheiding kent eigen toekenningscriteria. Bij de onderscheidingen ter herinnering en waardering van operationele inzet – de herinneringsmedailles – zijn de toekenningscriteria veelal objectief meetbaar. Voor onderscheidingen voor verdiensten en voor dapperheidsonderscheidingen hebben de toekenningscriteria (noodzakelijkerwijs) een meer subjectief karakter. Immers, hoe kun je Moed, Beleid of Trouw vastleggen in een definitie?

De toekenningscriteria stellen zogezegd het “onderscheidend vermogen” van de betreffende onderscheiding vast; Het geeft aan waarin de decorandus verschilt (zich onderscheidt) van anderen en het verleent een bepaalde “objectieve waarde” (rangorde) aan dat verschil, wat bij erkende onderscheidingen bijvoorbeeld mede tot uitdrukking wordt gebracht in draagvolgorde onderscheidingen. De “subjectieve waarde” – het prestige / aanzien welke men aan een onderscheiding toekent c.q. de beloning die de decorandus ervaart – is echter niet alleen afhankelijk van de toekenningscriteria. Van invloed is bijvoorbeeld ook door wie de onderscheiding is ingesteld en wie de onderscheiding toekend, en vooral ook hoe vaak de onderscheiding is/wordt toegekend.

Hoe vaak een onderscheiding wordt toegekend hangt weliswaar samen met de toekenningscriteria en de (on)bereikbaarheid daarvan, maar is ook afhankelijk van andere factoren. Zo is het de vraag of we bijvoorbeeld het Elfstedenkruisje dezelfde “waarde” zouden toedichten als de Elfstedentocht elk jaar gereden zou worden? En zou het Kruis voor Recht en Vrijheid op dit moment dezelfde “subjectieve waarde” hebben als het na de Korea-oorlog voor nog tien andere operaties was toegekend? Niet voor niets schreef de Commandant der Strijdkrachten in 2006 over de toe te kennen herinneringsmedaille voor de Special Forces Task Group (SFTG-A) binnen Operatie Enduring Freedom (OEF):
CDS schreef:Gezien de geschiedenis van het Kruis voor Recht en Vrijheid en de aard en de inzet van de SFTG-A heb ik de Minister aanbevolen Hare Majesteit niet te verzoeken om de deelnemende militairen in aanmerking te laten komen voor het KRV.
(bron: Brief CDS nr.S2006001210 d.d. 26 januari 2006)

De verwijzing naar de geschiedenis van het KRV wijst er op dat de subjectieve waarde van het KRV inmiddels zo hoog was geworden dat men Operatie Enduring Freedom “het KRV niet waard vond”. De verwijzing naar de aard en inzet wijst er op dat men OEF niet onderscheidend genoeg vond ten opzichte van (de aard en inzet van) andere operaties.

De beslissing om het KRV niet toe te kennen is dus genomen op basis van subjectieve overwegingen en niet op basis van de formele toekenningscriteria; OEF voldoet immers wèl aan de toekenningscriteria, zoals de CDS overigens in diezelfde brief erkende. Het enige wat ontbrak was de aanwijzing bij KB, wat min of meer vergelijkbaar is met het (ook bij KB) instellen van een gesp bij de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen.

Ook de beslissing om vervolgens wèl de Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) toe te kennen is gebaseerd op diezelfde subjectieve overwegingen en niet op de formele toekenningscriteria van de HVO; Uit regeringsbesluiten en diverse parlementaire documenten blijkt immers dat OEF geen inzet is als bedoeld in artikel 100, eerste lid van de Grondwet, en daarom niet aan de toekenningscriteria van de HVO voldoet. Blijkbaar vond de minister het enige juiste alternatief voor het KRV – géén herinneringsmedaille (maar de uitzending wel laten meetellen voor toekenning van de Krijgsmachtdeelmedaille) – voor OEF géén goede optie. Hierbij opgemerkt dat dit voor de eerste jaren van de NAVO Article 5 Operatie Active Endeavour juist wel het gekozen alternatief was (bron: Rapport Commssie Implementatie Niew Decoratiestelsel, 2002).

“Géén herinneringsmedaille” is (afgezien van onwetendheid) waarschijnlijk ook de reden waarom geen enkele (?) van de deelnemers aan OEF bezwaar heeft ingediend tegen toekenning van de HVO. Immers, als bezwaar leidt tot intrekking van de HVO, en de minister nog steeds geen KRV wil toekennen, dan blijft men met lege handen achter. Dan heeft men toch liever een onderscheiding met een lagere “subjectieve waarde” dan geen onderscheiding. Hierbij wordt overigens uitgegaan van de algemeen geaccepteerde opvatting dat de toekenning van een onderscheiding een gunst is en geen recht; dat de minister dus kan en mag besluiten om het KRV niet toe te kennen, zelfs als wel aan de formele toekenningscriteria wordt voldaan.

Dit alles doet er niets aan af dat het toekennen van een onderscheiding aan iemand die niet aan de toekenningscriteria voldoet afbreuk doet aan de waarde van die onderscheiding. Daarnaast doet het onrecht aan de betrokken decorandus, aan die decorandi die de onderscheiding eerder wel terecht hebben ontvangen, en aan die personen die wel aan de toekenningscriteria voldoen maar de onderscheiding niet toegekend krijgen / hebben gekregen.

Dit topic is het eerste dat een bredere inventarisatie beoogt dan alleen "HVO/KRV voor OEF" en helpt daarmee het onderwerp in bredere context onder de aandacht te brengen. Één van de te beantwoorden vragen is daarbij mijns inziens of bij de uitvoering van het decoratiebeleid defensie niet te veel wordt uitgegaan van subjectieve overwegingen ten koste van formele toekenningscriteria.
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 848
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Berichtdoor Spraakverwarring » 16 Feb 2013, 09:06

Zonder direct teveel vanuit de heup te willen schieten vraag ik me af of Security Sector Reform (SSR) missies en politietrainingsmissies eigenlijk wel onder art 100 van de grondwet vallen, je kunt je afvragen of daar wel direct sprake is van "handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde" of meer van hulp tussen bevriende staten in het kader van opbouw van het landsbestuur door het opleiden en trainen van lokale ambtenaren voor hun nationale taak. Aan de andere kant van het spectrum heb je de missie PTG Kunduz die eufemistisch "politietrainingsmissie" heet maar wel onder de vlag van ISAF wordt uitgevoerd en in feite ondersteuning van de ANSF (in de vorm van O&T) bij counter insurgency is, al willen (wellicht tegen beter weten in) sommigen in de Nederlandse politiek graag geloven dat we de agenten daar opleiden voor het oplossen van verkeersovertredingen en inbraken... Maargoed, da's misschien een andere discussie. :D

Om de vraag van de topicstarter goed te beantwoorden zou er wellicht eens een lijst gemaakt moeten worden van alle missies waar de HVO voor is toegekend (uitgangspunt zou het Besluit gespen herinneringsmedaille vredesoperaties kunnen zijn) en dan een crossreference maken naar de bijbehorende informatievoorziening aan het parlement in het kader van het toetsingskader om te zien of art 100 wel of niet genoemd wordt. Waar art 100 dan niet wordt genoemd of expliciet wordt uitgesloten, zou dan sprake zijn van een "verkeerde" medaille indien wel de HVO is toegekend.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 848
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Berichtdoor Spraakverwarring » 16 Feb 2013, 10:55

RbP schreef:Dit topic is het eerste dat een bredere inventarisatie beoogt dan alleen "HVO/KRV voor OEF" en helpt daarmee het onderwerp in bredere context onder de aandacht te brengen. Één van de te beantwoorden vragen is daarbij mijns inziens of bij de uitvoering van het decoratiebeleid defensie niet te veel wordt uitgegaan van subjectieve overwegingen ten koste van formele toekenningscriteria.
Ik wil niet al te zeer op de zaken vooruitlopen maar het lijkt me dat dit, zoals je zelf ook al aangeeft, niet iets is om als individu op te pakken; het lijk me meer iets voor de bonden. Momenteel ligt het "veteranenbesluit" voor advies bij de bonden, dat zou wellicht een kapstok kunnen zijn om die discussie aan op te hangen.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Toekennen verkeerde herinneringsmedaille

Berichtdoor RbP » 16 Feb 2013, 15:34

Spraakverwarring schreef:Zonder direct teveel vanuit de heup te willen schieten vraag ik me af of Security Sector Reform (SSR) missies en politietrainingsmissies eigenlijk wel onder art 100 van de grondwet vallen, je kunt je afvragen of daar wel direct sprake is van "handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde" of meer van hulp tussen bevriende staten in het kader van opbouw van het landsbestuur door het opleiden en trainen van lokale ambtenaren voor hun nationale taak. Aan de andere kant van het spectrum heb je de missie PTG Kunduz die eufemistisch "politietrainingsmissie" heet maar wel onder de vlag van ISAF wordt uitgevoerd en in feite ondersteuning van de ANSF (in de vorm van O&T) bij counter insurgency is, al willen (wellicht tegen beter weten in) sommigen in de Nederlandse politiek graag geloven dat we de agenten daar opleiden voor het oplossen van verkeersovertredingen en inbraken... Maargoed, da's misschien een andere discussie. :D

De inzet van de krijgsmacht dient altijd onder één van de doelomschrijvingen in artikel 97, eerste lid, van de Grondwet gebracht te worden. Dat betekent dat een inzet òf in het kader van de verdediging, of ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk òf ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde plaatsvindt.

Om in het kader van een toekenning van de HVO te bepalen onder welke doelomschrijving de inzet valt, is er volgens de toelichting bij het instellingsbesluit van de HVO maar één ding van belang; het regeringsbesluit. Dit is bijvoorbeeld interessant in de discussie over de HVO voor de huidige inzet van Patriots in Turkije. De regering stelt dat de bijdrage plaats vindt in het kader van de verdedigingstaak, maar ook bijdraagt aan de handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. De regering geeft echter ook expliciet aan dat de inzet niet onder artikel 100 valt. Voor de toekenning van de HVO betekent dit dat de inzet formeel wordt uitgevoerd in het kader van de verdedigingstaak en dat de HVO dus niet van toepassing is.

Overigens is "artikel 100" niet het enige criterium dat volgt uit de definitie van vredesoperatie. De inzet dient ook plaats te vinden in het kader van de handhaving en bevordering van de vrede. Zelfs als het regeringsbesluit stelt dat SSR wordt uitgevoerd ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde is het vraag of dit ook plaats vindt in het kader van de handhaving of bevordering van de vrede (of bijvoorbeeld meer in het kader van de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving).

Operaties die volgens de toelichting van het instellingsbesluit expliciet niet worden uitgevoerd ter handhaving of bevordering van de vrede zijn humanitaire hulpverlening en hulpverlening bij natuurrampen (wel ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde, zie ook Eerste Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 367 (R1593), nr. 226b). Dit is interessant in het kader van de volgende operaties:
- EVDB Atalanta (HVO Gesp: "EU Operaties")
- United Nations World Food Program (HVO Gesp: "VN Operaties"
- Allied Protector (HVO Gesp: "NAVO Operaties")
Dit betreffen namelijk volgens artikel 1, onder a. pt.2 en tabel 4 van de Regeling VVHO door de minister als humanitaire operaties aangemerkte daadwerkelijk militaire inzet buiten Nederland voor hulpverlenende taken.

Uiteraard kun je ook hier over discussieren (anti-piraterij vs. humanitaire hulpverlening), maar wederom geldt voor de toekenning van de HVO dat dient te worden uitgegaan van wat de regering stelt; aldus ten onrechte de HVO toegekend. Hierover is overigens ook een artikel over verschenen in het marineblad nr 7/8 uit 2009 en ik geloof dat er zelfs een topic over is.

Spraakverwarring schreef:Om de vraag van de topicstarter goed te beantwoorden zou er wellicht eens een lijst gemaakt moeten worden van alle missies waar de HVO voor is toegekend (uitgangspunt zou het Besluit gespen herinneringsmedaille vredesoperaties kunnen zijn) en dan een crossreference maken naar de bijbehorende informatievoorziening aan het parlement in het kader van het toetsingskader om te zien of art 100 wel of niet genoemd wordt. Waar art 100 dan niet wordt genoemd of expliciet wordt uitgesloten, zou dan sprake zijn van een "verkeerde" medaille indien wel de HVO is toegekend.

Lijkt me een goede start. Zal eens kijken wat ik zelf aan documentatie heb liggen.
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)


Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast