Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhaving?

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhaving?

Berichtdoor René » 27 Dec 2010, 12:01

Op dit moment kent het decoratiestelsel een drietal herinneringsmedailles:
Kruis voor Recht en Vrijheid (KVR);
Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO);
Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulp bij Rampen (HHR).

Veel militairen en politieagenten zijn en/of worden heden ten dage uitgezonden in het kader van het ondersteunen of bevorderen van de internationale rechtsorde of rechtshandhaving. Zoals bijvoorbeeld het bestrijden van piraten voor de kust van Somalie of het bouwen van kazernes in Burundi. Deels wordt voor deze missies de term SSR (Sector Security Reform) gebruikt.

Militairen en burgers (oa politieagenten) wordt bij terugkeer de HVO toegekend. Dit ondanks het feit dat in vele gevallen niet aan de toekenningseisen van de HVO wordt voldaan.

De Commissie “Toekomst Decoraties van de Minister van Defensie” heeft in 2001 het volgende geconcludeerd:
Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.
De herinnering en waardering van uitzendingen en activiteiten in dit kader worden, op het aspect “rechtshandhaving na”, goed gerealiseerd met de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen, mits deze conform het
Rampenbesluit als ramp is aangemerkt.
Voor het onderwerp “rechtshandhaving” acht de Commissie het formuleren van een advies momenteel niet opportuun. Mocht het ooit aan de orde komen, dan adviseert de Commissie om ter gelegener tijd besluitvorming over een eventuele decoratie te laten plaatsvinden.


Vraag: Is het moment nu gekomen om invulling te geven aan het advies van de Commissie en een herinneringsmedaille in te stellen voor Operaties t.b.v. de Ondersteuning van de Rechtshandhaving?
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2500
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Roel » 30 Dec 2010, 11:28

zoals ik jouw uiteenzetting lees zou je inderdaad dit kunnen concluderen. Wat is momenteel de status hiervan? Loopt er een voorstel?
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
beheerder http://www.onderscheidingenforum.nl
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor René » 02 Jan 2011, 15:37

Nee, niet dat ik weet.

Ik ben wel op de hoogte van het feit dat er militairen zijn die vinden dat het onderscheid tussen de verschillende 'vredesoperaties' begint te vervagen door het tegenwoordig toekennen van de HVO voor bijna elke operatie.
Iedereen is het er mee eens dat een blijk van waardering op zijn plaats is. Maar dezelfde onderscheiding voor bijv. de operatie ISAF als voor SSR Burundi (bouwen kazernes) geeft geen invulling aan het gevoel dat er sprake is van aanzienlijke verschillen tussen de verschillende operaties.

Zoals ik hierboven ook al schreef, wordt dit gevoel versterkt (bij militairen die iets meer weten over onderscheidingen en de toekenningsgronden) door het feit dat de HVO ook wordt toegekend voor operaties/missies, waarbij niet aan de toekenningsgronden wordt voldaan (o.a. de anti-piraterij operaties voor de kust van Somalië).
Ook hier geldt dat deze militairen wel vinden dat er een onderscheiding toegekend dient te worden aan de deelnemers van deze operaties, maar niet de HVO!

De (gevoels)waarde van de HVO devalueert.
Laatst gewijzigd door René op 12 Dec 2011, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 02 Jan 2011, 15:39

Roel Rijks schreef:zoals ik jouw uiteenzetting lees zou je inderdaad dit kunnen concluderen. Wat is momenteel de status hiervan? Loopt er een voorstel?


In aanvulling op wat Rene schreef:
Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat er snel een voorstel komt. Op basis van het commissierapport en het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (en toelichting), zou je immers nu al moeten concluderen dat dergelijke operaties niet onder de definitie van "vredesoperatie" vallen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van het Besluit HVO, en dat de HVO dus nooit had kunnen worden toegekend. Dat dit wel is gebeurd is initieel het gevolg van onwetendheid en later bij gebrek aan alternatief.

Het alsnog instellen van een herinneringsmedaille voor ondersteuning bij rechtshandhaving werpt dus vragen op per wanneer die onderscheiding wordt ingesteld en of de mensen die (aldus ten onrechte) al de HVO hebben ontvangen, alsnog ook in aanmerking komen voor deze nieuwe onderscheiding. Daarnaast zorgt het ongetwijfeld ook voor discussies over het huidige decoratiebeleid en de toekenningscriteria van de bestaande herinneringsmedailles. Hierdoor zou het zo maar kunnen dat defensie (opnieuw) geconfronteerd wordt met de toekenning van de HVO voor operaties in het kader van de verdedigingstaak waar we nog steeds aan deelnemen (bijv. OEF, Active Endeavour), of voor humanitaire operaties waar we nog steeds aan deelnemen (bijv. Atalanta). Stan van der Aa, Hoofd Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen stelde in 2009 nog: "Decoratiebeleid bestaat bij de gratie van het niet toekennen van een onderscheiding". Defensie heeft hier wat betreft de HVO net iets te vaak tegen gezondigd.

Daarnaast maakt het instellen van een dergelijke onderscheiding het onderscheid tussen vredesoperaties en ondersteuning bij rechtshandhaving expliciet. Bij de huidige definitie van veteraan betekent dat echter ook dat iemand die alleen aan ondersteuning bij rechtshandhaving heeft deelgenomen na dienstverlating niet de veteranenstatus krijgt. Hij/Zij heeft dan immers niet gediend onder oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies.

Op zich genoeg redenen voor Defensie om niet snel een discussie te beginnen over nieuwe onderscheidingen. Overigen des te meer bewondering mijnerzijds als Defensie het toch zou doen.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor René » 03 Jan 2011, 00:27

Daarnaast maakt het instellen van een dergelijke onderscheiding het onderscheid tussen vredesoperaties en ondersteuning bij rechtshandhaving expliciet. Bij de huidige definitie van veteraan betekent dat echter ook dat iemand die alleen aan ondersteuning bij rechtshandhaving heeft deelgenomen na dienstverlating niet de veteranenstatus krijgt. Hij/Zij heeft dan immers niet gediend onder oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies.


Een besluit tot instelling van dergelijke onderscheiding zou, net als de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen, een artikel kunnen bevatten waarin wordt gesteld dat de Minister, met instemming van de Centrales van Overheidspersoneel (vakbonden), deelnemers aan een bepaalde missie, op basis van de omstandigheden, kan kwalificeren als 'in aanmerking kunnen komen voor de status van veteraan'.

V.w.b. terugwerkende kracht denk ik persoonlijk dat dit, in voorkomend geval, niet door Defensie zal worden gehonoreerd. Niet uit onwil, maar vanwege het feit dat de HVO niet kan worden ingetrokken, waardoor er sprake zou zijn van dubbele decoratie.
Tenzij Defensie in het instellingsbesluit zou opnemen dat HVO voor bepaalde missies met terugwerkende kracht wordt ingetrokken.
ik weet echter niet of dit juridisch stand zal houden (KB vs KB).
In voorkomend geval ga ik er dan ook vanuit dat een instellingsbesluit een bepaalde datum (in de toekomst) zal duiden, vanaf wanneer de nieuwe onderscheiding van toepassing zal zijn.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 10 Dec 2011, 14:27

René schreef:
Een besluit tot instelling van dergelijke onderscheiding zou, net als de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen, een artikel kunnen bevatten waarin wordt gesteld dat de Minister, met instemming van de Centrales van Overheidspersoneel (vakbonden), deelnemers aan een bepaalde missie, op basis van de omstandigheden, kan kwalificeren als 'in aanmerking kunnen komen voor de status van veteraan'.


De nieuwe "veteranenwet" maakt deze toevoeging al overbodig. Anders dan in de oude definitie worden in de veteranenwet alle militairen die zijn ingezet voor een operatie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde als veteraan aangemerkt en niet alleen meer de deelnemers aan vredesoperaties. Hoewel de operatie dan wel bij regerling van "Onze Minister" moet zijn aangewezen, wordt hier ook nu al aan voldaan met de Regeling VVHO.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor René » 10 Dec 2011, 23:14

RbP schreef:Hoewel de operatie dan wel bij regeling van "Onze Minister" moet zijn aangewezen, wordt hier ook nu al aan voldaan met de Regeling VVHO.


Dit betreft uitsluitend de missies die opgenomen zijn/worden in tabel 3 van de VVHO.
Humanitaire Operaties zijn/worden opgenomen in tabel 4 van de VVHO.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 11 Dec 2011, 17:08

René schreef:Dit betreft uitsluitend de missies die opgenomen zijn/worden in tabel 3 van de VVHO.
Humanitaire Operaties zijn/worden opgenomen in tabel 4 van de VVHO.

In principe maakt het niet uit of de operaties in tabel 3 of 4 zijn opgenomen. In beide gevallen betreffen het door "Onze Minister" (bij besluit) aangewezen operaties. Aangezien ook humanitaire operaties worden uitgevoerd ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde, zijn ook de deelnemers aan humanitaire operaties genoemd in tabel 4 automatisch veteraan.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 838
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Spraakverwarring » 11 Dec 2011, 18:14

RbP schreef:In principe maakt het niet uit of de operaties in tabel 3 of 4 zijn opgenomen. In beide gevallen betreffen het door "Onze Minister" (bij besluit) aangewezen operaties. Aangezien ook humanitaire operaties worden uitgevoerd ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde, zijn ook de deelnemers aan humanitaire operaties genoemd in tabel 4 automatisch veteraan.
Die constatering lijkt me wat te kort door de bocht. Humanitaire operaties zijn weliswaar door de minister aangewezen (en komen dientengevolge in aanmerking voor de "Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulp bij Rampen") maar daarmee zijn deelnemers niet automatisch ook veteraan. Noodhulp is overigens iets anders dan "handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde", bv de Tsunami in 2004 of Haïti in 2010.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Gebruikersavatar
Ed van Engeland
Moderator
Berichten: 625
Lid geworden op: 09 Sep 2008, 14:47
Locatie: Friesland

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Ed van Engeland » 12 Dec 2011, 02:50

@ René

Je geeft aan dat "De (gevoels)waarde van de HVO devalueert."
Dat geeft een subjectiviteit aan.
Als men een dergelijke devaluatie ervaart, zou ik adviseren om dit gevoel aan te dragen bij de bertokken verantwoordelijken, in casu, de betrokken ministers. Het peilen van de meningen op dit forum lijkt me niet de juiste weg, omdat het beleid nu eenmaal is vastgesteld. Wat wij (forumleden) hiervan vinden kan toch niet van invloed zijn op de overwegingen van de verantwoordelijken (ministeries).
Vooral omdat het gaat om een gevoelde interpretatie is mijn advies, dat belanghebbenden (dragers en bonden) de ministeries vragen om een uitgebreide memorie van toelichting (om meer precies te zijn: een voor beroep bevatbare beslissing) op de richtlijnen/uitgangspunten en daarbij ook aandacht te vragen voor de huidige realiteit, zodat de verantwoordelijke minister(s) de criteria kunnen uitbreiden. Wellicht is men hierover al bezig, maar wat druk van de zijlijn kan m.i. geen kwaad. Dan heb je in elk geval de wettelijke bepalingen achter je die de overheid dwingen binnen een redelijke termijn te reageren.
- sic Gloria transit Mundi -

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor René » 12 Dec 2011, 17:04

Beste Ed,

Ik stel ook niet dat dit forum van invloed is op de overwegingen van de verantwoordelijken, zoals jij terecht aangeeft:
Ed van Engeland schreef:Wat wij (forumleden) hiervan vinden kan toch niet van invloed zijn op de overwegingen van de verantwoordelijken (ministeries).


De reden om dit hier in dit forum aan de orde te stellen is dat ik hier heb ervaren dat er heel veel kennis aanwezig is.
Kennis die ik ontbeer en waarvan ik elke keer weer leer.
Zo deel ik de mening van die militairen zoals in mijn inbreng omschreven, maar waren er wellicht zeer goede, mij onbekende, redenen op basis waarvan ik mijn mening zou moeten herzien. Redenen die ik dan op dit forum verwacht te lezen als resultante van mijn aanzet.


Dank voor jouw onderstaande advies
Ed van Engeland schreef:Vooral omdat het gaat om een gevoelde interpretatie is mijn advies, dat belanghebbenden (dragers en bonden) de ministeries vragen om een uitgebreide memorie van toelichting (om meer precies te zijn: een voor beroep bevatbare beslissing) op de richtlijnen/uitgangspunten en daarbij ook aandacht te vragen voor de huidige realiteit, zodat de verantwoordelijke minister(s) de criteria kunnen uitbreiden. Wellicht is men hierover al bezig, maar wat druk van de zijlijn kan m.i. geen kwaad. Dan heb je in elk geval de wettelijke bepalingen achter je die de overheid dwingen binnen een redelijke termijn te reageren.


Ik zal dit serieus in overweging nemen.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 12 Dec 2011, 21:55

Spraakverwarring schreef:Die constatering lijkt me wat te kort door de bocht. Humanitaire operaties zijn weliswaar door de minister aangewezen (en komen dientengevolge in aanmerking voor de "Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulp bij Rampen") maar daarmee zijn deelnemers niet automatisch ook veteraan. Noodhulp is overigens iets anders dan "handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde", bv de Tsunami in 2004 of Haïti in 2010.

Elke inzet van de krijgsmacht wordt uitgevoerd onder één van de doelstellingen van de krijgsmacht als genoemd in artikel 97, eerste lid, van de Grondwet. De regering stelt over humanitaire hulpverlening het volgende:
Bron: Eerste Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 367 (R1593), nr. 226b schreef:Wij leggen graag het verband uit dat bestaat tussen humanitaire hulpverlening, een begrip dat nader is toegelicht in een notitie over humanitaire hulpverlening van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (kamerstukken II 1993/1994, 23 257, nr. 1), en de internationale rechtsorde. Het merendeel van natuurrampen en andere crises vindt plaats in ontwikkelingslanden. De gevolgen van dergelijke rampen zijn doorgaans zo verstrekkend, bijvoorbeeld door het ontstaan van grootschalige vluchtelingenstromen, voedselschaarste en daarmee gepaard gaande onrust en bedreiging voor de meest elementaire mensenrechten, dat zij een destabiliserend effect kunnen hebben op de betrokken samenleving(en). Om die reden is de regering van oordeel dat humanitaire hulp, die mede de potentieel destabiliserende gevolgen van natuurrampen beoogt te ondervangen, bijdraagt aan de bevordering van de internationale rechtsorde.

Uit de definitie van veteraan in de veteranenwet volgt:
Bron: Voorstel van Wet, Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 32 414, A, artikel 1, onder c. schreef:veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienst-plichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen

Enerzijds worden humanitaire operaties volgens de regering dus uitgevoerd ter (handhaving of) bevordering van de internationale rechtsorde en anderszijds worden ze in de Regerling VVHO door de Minister aangewezen. Daaruit volgt dat de deelnemers aan deze operaties volgens de definitie in de veteranenwet dus ook veteraan zijn.

Overigens krijgt men dientengevolge wel "automatisch" de veteranenstatus. Voor de HHR dient echter eerst nog bij KB een gesp te worden ingesteld. Dat is voor een aantal operaties uit het afgelopen decenium toch echt niet gebeurd (o.a. zie topic daarover op dit forum)

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 838
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Spraakverwarring » 12 Dec 2011, 22:29

RbP schreef:Enerzijds worden humanitaire operaties volgens de regering dus uitgevoerd ter (handhaving of) bevordering van de internationale rechtsorde en anderszijds worden ze in de Regerling VVHO door de Minister aangewezen. Daaruit volgt dat de deelnemers aan deze operaties volgens de definitie in de veteranenwet dus ook veteraan zijn.

Overigens krijgt men dientengevolge wel "automatisch" de veteranenstatus. Voor de HHR dient echter eerst nog bij KB een gesp te worden ingesteld. Dat is voor een aantal operaties uit het afgelopen decenium toch echt niet gebeurd (o.a. zie topic daarover op dit forum)
Ik lees een standpunt van de regering uit een kamerbrief dat het uitvoeren van humanitaire missies bijdraagt aan de internationale rechtsorde en ik lees in de veteranenwet dat zij die aan een door de minister aangewezen operatie hebben deelgenomen die de internationale rechtsorde bevorderd, veteraan is. Daaruit volgt m.i. niet dat de minister elke inzet die de internationale rechtsorde bevorderd, automatisch zal aanwijzen als operatie op grond waarvan men de veteranenstatus krijgt. Die conclusie lijkt me voorbarig. Als je bijvoorbeeld ook de laatste pagina van het aanvraagformulier voor de veteranenpas bekijkt (zie op deze downloadlink) dan staan de humanitaire missies zoals Tsunami-hulpverlening 2004 of Aardbeving Haïti 2010 (waarvoor men wel een HHR ontvangt) hier niet op vermeld. Een aantal jaren geleden is er veel te doen geweest over de z.g.n. "Gomagangers" (humanitaire missie na afloop van het conflict tussen Hutu's en Tutsi's) die na veel gedoe de veteranenstatus uiteindelijk wel kregen maar voor zover mij bekend betrof het hier een uitzondering.
Ik kan me best voorstellen dat er humanitaire missies zijn, zoals in het geval van de "Gomagangers", waarvoor men termen aanwezig acht om deze missie ook aan te wijzen als "missie in het kader van de bevordering van de internationale rechtsorde", maar dat is geen automatisme. Die link wordt ook nergens expliciet gelegd. Niet voor niets wordt er in art 1 onder 'a' van de VVHO een onderscheid gemaakt tussen
1°. een door de Minister als vredesoperatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken in internationaal of bondgenootschappelijk verband of een andere door de Minister aangemerkte vorm van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland;
2°. een door de Minister als humanitaire operatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor hulpverlenende taken

De operaties onder 1° zijn opgesomd in tabel 3 en leveren de veteranenstatus op. De operaties onder 2° zijn opgesomd in tabel 4 en leveren niet de veteranenstatus op, want geen vredesoperatie.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 12 Dec 2011, 23:32

Spraakverwarring schreef:De operaties onder 1° zijn opgesomd in tabel 3 en leveren de veteranenstatus op. De operaties onder 2° zijn opgesomd in tabel 4 en leveren niet de veteranenstatus op, want geen vredesoperatie.

De veteranenwet is nog steeds niet een aangenomen Wet. De huidige formulieren en de discussies in het verleden zijn gebasseerd op de oude (huidige) definitie van veteraan waarin nog wordt gesproken over alleen "gewezen militairen" en over "deelname aan vredesoperaties". In die zin heb je absoluut gelijk dat deelnemers aan humanitaire operaties op dit moment inderdaad nog niet in aanmerking komen voor de veteranenstatus.

Echter, de nieuwe definitie van veteraan spreekt ook over "militairen" (actief dienend) en, in plaats van over vredesoperaties, over missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Aangezien in de nieuwe definitie niet meer expliciet over vredesoperaties wordt gesproken, hebben de deelnemers aan vredesoperaties, op grond van jouw redenatie, na invoering van de Veteranenwet even weinig (of veel) recht op de veteranenstatus als deelnemers aan humanitaire operaties.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 838
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Spraakverwarring » 13 Dec 2011, 19:35

Kortheidshalve verwijs ik nog even naar de Memorie van Toelichting bij de Veteranenwet:
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 414, nr. 7 schreef:Vanaf 11 juli 1996 zijn in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) onder meer de vredesmissies opgenomen waaraan de Nederlandse Krijgsmacht heeft deelgenomen. In artikel 1, sub a, onderdeel 1 van de Regeling VVHO is een heldere definitie van vredesmissie opgenomen. Alle missies die aan de daar vermelde criteria voldoen worden in een bijlage (tabel 3) van de regeling als vredesmissie aangeduid. Bij elke nieuwe missie wordt beoordeeld of aan de gestelde criteria wordt voldaan. Als dat het geval is, wordt de missie opgenomen in tabel 3 van de onderhavige regeling. Indien een missie daarin is opgenomen, zal deze ook niet meer worden geschrapt. Militairen die hebben deelgenomen aan deze missies worden na dienstverlating als veteraan aangemerkt. De verwijzing naar de Regeling VVHO biedt aan de militair die heeft deelgenomen aan een of meer van de genoemde missies direct duidelijkheid dat hij veteraan is.
Ergo, alleen missies genoemd in tabel 3 van de VVHO geven de veteranenstatus, ook als de nieuwe Veteranenwet van kracht is geworden.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 13 Dec 2011, 22:42

Ik kan alleen stellen dat de tekst van het Wetsvoorstel niet overeenkomt met de daarbij gegeven toelichting. En gezien de geschiedenis van de discussies roept dat de vraag op over de intentie van de Wet. I he de bedoeling van de initiatiefnemers van de Wet dat deelnemers aan humanitaire operaties wel of niet de veteranenstatus krijgen? Uit deze discussie blijkt in ieder geval dat de voorgestelde Veteranenwet daar niet eenduidig over is.

Verder denk ik dat onze discussie (hoe interessant ook) mede gezien het onderwerp van ons forum, wellicht een beetje te veel "off topic" gaat.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor René » 10 Mar 2012, 12:12

Een van de militaire vakbonden (FVNO|MHB) heeft in hun blad een ingezonden brief geplaatst over dit onderwerp.
In dit artikel wordt verwezen naar een toezegging van minister Hillen in de Eerste Kamer.

Hetzelfde artikel staat ook op hun website.
http://www.prodef.nl/OPINIE-Herinneringsmedaille-voor-Rechtshandhaving
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

Gebruikersavatar
officier
Berichten: 484
Lid geworden op: 09 Apr 2010, 10:09

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor officier » 10 Mar 2012, 14:27

René schreef:Een van de militaire vakbonden (FVNO|MHB) heeft in hun blad een ingezonden brief geplaatst over dit onderwerp.
In dit artikel wordt verwezen naar een toezegging van minister Hillen in de Eerste Kamer.

Hetzelfde artikel staat ook op hun website.
http://www.prodef.nl/OPINIE-Herinneringsmedaille-voor-Rechtshandhaving

Goed stuk. Hopelijk kan "druk" vanuit de bonden defensie eindelijk zo ver krijgen zich te houden aan het eigen decoratie stelsel, inclusief het instellen van een Herinneringsmedaille voor Operaties ter Ondersteuning Rechtshandhaving?
"Weapons are an important factor in war, but not the decisive one; it is man and not materials that counts"

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 576
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Iron Mike » 10 Mar 2012, 15:13

Let's hope so! Alleen "met terugwerkende kracht" zal er wel niet inzitten gok ik...
"If you've done it, it ain't bragging"

Gebruikersavatar
Alex
Berichten: 828
Lid geworden op: 09 Nov 2007, 17:37
Locatie: Noorwegen

Veteraan zonder medaille

Berichtdoor Alex » 13 Mar 2012, 21:11

Het kan dus wel, veteraan zonder medaille:

Veteranenstatus voor oud-EOD’ers
9 maart 2012

Aan 6 voormalig explosievenruimers is vandaag op de nieuwe Sergeant-majoor Scheickkazerne de veteranenstatus verleend. Zij krijgen de erkenning voor het ruimen van explosieven onder oorlogsomstandigheden en ‘in de slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog’. De oud-EOD’ers van de landmacht en de marine maakten deel uit van speciale eenheden die al voor het einde van de oorlog en tijdens de nadagen bezig waren met het ruimen van explosieven met het oog op de wederopbouw van Nederland. Zij waren summier opgeleid en deden zeer risicovol werk onder moeilijke omstandigheden met tekorten aan mankracht en middelen. Bovendien moesten de opruimwerkzaamheden worden verricht onder de zware omstandigheden van de oorlog en de daaropvolgende chaotische overgangsfase.
Het nieuwe EOD-complex in Soesterberg dat afgelopen woensdag werd geopend door koningin Beatrix is vernoemd naar sergeant-majoor Scheick. Deze militair kwam als eerste explosievenruimer op Nederlands grondgebied om het leven. Dit gebeurde in 1945 terwijl hij het bevel voerde over een sectie die mijnen ruimde in Bergen op Zoom.

Bron: http://www.defensie.nl/landmacht/actuee ... ud_EOD_ers
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister - Goethe

Gebruikersavatar
René
Berichten: 598
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Veteraan zonder medaille

Berichtdoor René » 13 Mar 2012, 22:59

Alex schreef:Het kan dus wel, veteraan zonder medaille


Gezien de beschrijving van hetgeen zij hebben gedaan komen zij (minimaal) in aanmerking voor toekenning van het Mobilisatie-oorlogskruis.
Daarmee zijn het (dan) dus ook veteranen met een medaille.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor RbP » 24 Mar 2014, 09:29

Heb vandaag de speciale Defensiekrant gelezen over de inzet van de Krijgsmacht ten behoeve van de NSS. Lijkt me het ultieme voorbeeld van binnenlands optreden wat in aanmerking gebracht zou kunnen worden voor een dergelijke herinneringsmedaille....

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 576
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Iron Mike » 24 Mar 2014, 11:32

RbP schreef:Heb vandaag de speciale Defensiekrant gelezen over de inzet van de Krijgsmacht ten behoeve van de NSS. Lijkt me het ultieme voorbeeld van binnenlands optreden wat in aanmerking gebracht zou kunnen worden voor een dergelijke herinneringsmedaille....

Rob


Nou, dat zal wel niet, want dan gaan ze er volgens mij meer moeten produceren dan tijdens de Inhuldiging en dat betwijfel ik... Krijg je overigens wederom het eeuwige gesteggel tussen mensen die daadwerkelijke ingezet zijn (overgrote deel KMar) en mensen die standby staan tbv ondersteuning grensbewaking (veelal KL) en het "recht" dat men heeft bla bla bla...Maar wie weet!
"If you've done it, it ain't bragging"

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2500
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Roel » 24 Mar 2014, 11:42

Er zijn in het verleden vaker onderscheidingen uitgegeven voor belangrijke conferenties, evenementen... Maar vaak dan aan gedelegeerde en hun ondersteuners. Denk bijv aan de Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie.
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
beheerder http://www.onderscheidingenforum.nl
Lid van SRO en OMSA

Hbo
Berichten: 80
Lid geworden op: 24 Mei 2013, 13:33

Re: Herinneringsmedaille Ops ter Ondersteuning Rechtshandhav

Berichtdoor Hbo » 24 Mar 2014, 19:04

Ik zou ook zeggen dat dit een inzet van militairen en civiele hulpdiensten is, die aanmerking zou kunnen komen voor de nieuwe onderscheiding voor binnenlands optreden (mocht onderscheiding er nog komen). Voor wat betreft wie er dan in aanmerking zou moeten komen, denk ik dat dat voor militairen minder lastig is dan voor civiele hulpdiensten. Ik zou zeggen eenieder die actief heeft bijgedragen in de voorbereiding en tijdens de top en/of op stand-by staat binnen x-uur notice. Maar wat zou er dan op de gesp moeten staan... 'NSS 2014' ?


Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten