Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
JMJansen
Berichten: 192
Lid geworden op: 28 Aug 2007, 09:54
Locatie: Zwolle

Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor JMJansen » 07 Dec 2009, 16:43

Na eerdere discussies (zie: erekoord), mijn standpunt t.a.v. het toegekend krijgen van zowel de Landmacht- als de Luchtmacht- / Marechaussee- / Marinemedaille.

M.i. is dat wèl mogelijk.
Ik deduceer dat uit de toelichting van de Minister van 12 september 2002.

Artikel 4

Hoewel dit in de praktijk slechts zelden zal voorkomen, kan de Landmachtmedaille ook worden toegekend aan militairen van de Koninklijke Marine, van de Koninklijke Luchtmacht en van de Koninklijke Marechaussee die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, eerste lid. Daarnaast is het mogelijk dat aan militairen van de Koninklijke Landmacht de Marinemedaille wordt toegekend. In verband hiermee is in artikel 4 onder a vastgelegd dat bij de berekening van de tijdsduur, nodig voor het verkrijgen van de Landmachtmedaille, diensttijd op grond waarvan een met de Landmachtmedaille vergelijkbare onderscheiding is toegekend, buiten beschouwing wordt gelaten. Met deze bepaling wordt beoogt “dubbel decoreren” voor dezelfde operationele diensttijd tegen te gaan.
De zinsnede “een met de Landmachtmedaille vergelijkbare onderscheiding” ziet in de eerste plaats op de Marinemedaille. Daarnaast is niet uit te sluiten dat in de toekomst ook ten aanzien van de Koninklijke Luchtmacht en ten aanzien van de Koninklijke Marechaussee met de Landmachtmedaille vergelijkbare operationele onderscheidingen worden ingesteld.


Dubbel decoreren voor dezelfde periode mag niet.
Maar a contrario beredeneerd: voor verschillende periodes steeds een (andere) decoratie kan wel.
Dus na 84 maanden parate dienst bij de Landmacht, zou je voor voldoende 'vaardagen' ook nog eens de marinemedaille kunnen krijgen, bijvoorbeeld.

Thijs

Gebruikersavatar
walterpullens
Berichten: 114
Lid geworden op: 28 Feb 2008, 19:53
Locatie: Almere

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor walterpullens » 07 Dec 2009, 20:49

Klopt helemaal Thijs.

Walter :D

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor RbP » 08 Dec 2009, 01:05

Mee eens, doch met een kleine aanvulling.

Alle KMD-medailles geven aan dat de betreffende onderscheiding slechts 1 keer wordt toegekend. Heeft iemand al een landmachtmedaille, dan begint mijns inziens bij een overstap naar de marine het "tellen" van de parate diensttijd voor de marinemedaille dus op nul; zelfs al heeft betreffende persoon na toekenning van de landmacht aanvullend nog eens 50 maanden paraat gezeten.

Een beetje als de NAVO-medaille; je komt al in aanmerking (en krijgt hem ook ongeveer) na 30 dagen, maar je krijgt hem voor de volledige periode, inclusief de tijd die nog komt na het moment van uitreiking.

Alleen als de overstap plaats vindt voordat men de landmachtmedaille heeft toegekend gekregen, kan de parate diensttijd bij de KL mijns inziens worden meegerekend voor toekenning van de Marinemedaille.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

JMJansen
Berichten: 192
Lid geworden op: 28 Aug 2007, 09:54
Locatie: Zwolle

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor JMJansen » 09 Dec 2009, 00:34

RbP schreef: (...)

Alleen als de overstap plaats vindt voordat men de landmachtmedaille heeft toegekend gekregen, kan de parate diensttijd bij de KL mijns inziens worden meegerekend voor toekenning van de Marinemedaille.

Rob


Dat laatste kan nmm pertinent niet waar zijn; alleen diensttijd bij de Landmacht telt voor de Landmachtmedaille.
Net als Marinedienst voor de Marinemedaille, etc.
Anders was het wel een 'paarse' medaille geweest ;-)

Thijs

Gebruikersavatar
walterpullens
Berichten: 114
Lid geworden op: 28 Feb 2008, 19:53
Locatie: Almere

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor walterpullens » 09 Dec 2009, 10:10

JMJansen schreef:
RbP schreef: (...)

Alleen als de overstap plaats vindt voordat men de landmachtmedaille heeft toegekend gekregen, kan de parate diensttijd bij de KL mijns inziens worden meegerekend voor toekenning van de Marinemedaille.

Rob


Dat laatste kan nmm pertinent niet waar zijn; alleen diensttijd bij de Landmacht telt voor de Landmachtmedaille.
Net als Marinedienst voor de Marinemedaille, etc.
Anders was het wel een 'paarse' medaille geweest ;-)

Thijs


Helaas Thijs, nu kan ik je geen gelijk geven.
Zie artikel 3, lid 2 van het instellingsbesluit Landmachtmedaille.

Walter

Rodman
Berichten: 37
Lid geworden op: 13 Jun 2013, 17:37

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Rodman » 13 Jun 2013, 17:45

Om even wat licht in deze duisternis te gooien; Ik heb gisteren met de toekenningsautoriteit voor de Luchtmachtmedaille deze discussie gevoerd. Uitkomst is dat Landmachttijd niet meegerekend wordt voor de Luchtmachtmedaille. Ook als betrokkene de Landmachtmedaille niet heeft en en er dus geen sprake van dubbele onderscheiding zou zijn. Men handhaaft hier de regel dat men de regelgeving interpreteert zoals hij bedoeld is.....

Voor mij was het dus einde discussie en (voorlopig) einde aanvraag....

Gebruikersavatar
walterpullens
Berichten: 114
Lid geworden op: 28 Feb 2008, 19:53
Locatie: Almere

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor walterpullens » 13 Jun 2013, 21:47

Da's jammer, en volgens mij niet juist.

In het instellingsbesluit luchtmachtmedaille, artikel 3, lid 2, lees ik iets anders:

Artikel 3
1. De medaille wordt toegekend aan de militair in werkelijke dienst die driehonderd nachten van huis is geweest in het kader van het verrichten van de volgende meerdaagse operationele diensten:
a. oefeningen opgenomen in de Activiteitenkalender Tactische Luchtmacht voorzover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
b. missies in een uitzendgebied waarop de Regeling Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire operaties van toepassing is (VVHO), en waarvoor geen andere onderscheiding is toegekend;
c. inzet in het kader van militaire steunverlening in het openbaar belang alsmede andere door de Minister van Defensie te bepalen vormen van bijzondere inzet voor zover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
2. Met een operationele dienst als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld de operationele dienst die door een militair der Koninklijke Luchtmacht is verricht bij een eenheid van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine of de Koninklijke Marechaussee, voor zover die dienst naar het oordeel van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten vergelijkbaar is met deze operationele dienst.


Maar ja. Het oordeel ligt bij CLSK.

Walter :(

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor RbP » 13 Jun 2013, 22:40

walterpullens schreef:Da's jammer, en volgens mij niet juist.

In het instellingsbesluit luchtmachtmedaille, artikel 3, lid 2, lees ik iets anders:

Artikel 3
1. De medaille wordt toegekend aan de militair in werkelijke dienst die driehonderd nachten van huis is geweest in het kader van het verrichten van de volgende meerdaagse operationele diensten:
a. oefeningen opgenomen in de Activiteitenkalender Tactische Luchtmacht voorzover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
b. missies in een uitzendgebied waarop de Regeling Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire operaties van toepassing is (VVHO), en waarvoor geen andere onderscheiding is toegekend;
c. inzet in het kader van militaire steunverlening in het openbaar belang alsmede andere door de Minister van Defensie te bepalen vormen van bijzondere inzet voor zover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
2. Met een operationele dienst als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld de operationele dienst die door een militair der Koninklijke Luchtmacht is verricht bij een eenheid van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine of de Koninklijke Marechaussee, voor zover die dienst naar het oordeel van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten vergelijkbaar is met deze operationele dienst.


Maar ja. Het oordeel ligt bij CLSK.

Walter :(


@Rodman

Als je een aanvraag (rekest) hebt ingediend voor toekenning van de luchtmachtmedaillr, dan is het antwoord daarop een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dat de CLSK moet motiveren waarom hij van mening is dat jouw Landmachttijd niet meetelt voor de Luchtmachtmedaille. als je het niet met het besluit van de CLSK eens bent kun je binnen 6 weken na het besluit van CLSK bezwaar aantekenen (dit zou overigens ook op het besluit zelf moeten staan), waarbij je moet aangeven waarom je het niet met het besluit eens bent (bijv. Onvoldoende gemotiveerd waarom Landmachttijd niet meetelt).
Als je geen bezwaar aantekent kan je niet zo maar nog een keer in de toekomst opnieuw de Luchtmachtmedaille aanvragen, tenzij je dan bv. alleen je KLu tijd aan de toekenningscriteria voldoet.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Rodman
Berichten: 37
Lid geworden op: 13 Jun 2013, 17:37

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Rodman » 15 Jun 2013, 13:04

Rob,

Thanks,het is voor mij helemaal en duidelijk en de procedure overigens ook. Daarom heb ik (informeel) ruggespraak gehouden met de toekenningsautoriteit. Voor alle duidelijkheid, dit is zoals ik het bewuste artikel (Artikel 3, punt 2) lees;

Ik, als huidige militair van het CLSK, heb operationele diensten verricht bij een ander OPCO die wel vallen onder de critereria zoals ze voor toekenning Luchtmachtmedaille gelden. Alleen was ik ten tijde van deze inzet geen CLSK militair. Echter, er staat nergens in punt 2 dat je CLSK militair moest zijn ten tijde van de inzet voor een ander OPCO.

Het is in dubbel opzicht jammer omdat de medaille eigenlijk een Defensiebrede waardering moet zijn voor diegenen die operationeel zijn ingezet. De OPCO's geven daar invulling aan. Helaas kan ik dus ook niet mijn plaatsingstijd (naar evenredigheid) inbrengen. Of om het anders te zeggen; als ik mijn KL verplichtingen voor het CLSK had willen inbrengen dan had ik mij puur op oefeningen en nationale inzet geconcentreerd. Als ik het recht zou hebben om invulling te geven aan de Defensiebrede gedachte dan had ik mijn tijd bij de KL naar ratio ingebracht (en daarmee een totaal percentage van de benodigde tijd afgedekt) en het resterende percentage aan afwezigheidsdagen met mijn CLSK inzet aangevuld. Nu ben ik dus gewoon een aantal jaren kwijt want er is dus geen enkele manier om die jaren ten gelde te brengen. En was het nou niet juist de gedachte om afwezigheid/inzet te belonen? Maar goed.....we wachten wel...

Het andere wat mij buitengewoon stoort is dat door de automatisering van alles en nog wat geregeld is. Maar klaarblijkelijk is het zo dat wanneer de organisatie waardering wil laten blijken voor inzet, de werknemer daar wel eventjes zelf om moet vragen. Beetje jammer....:)

Gebruikersavatar
René
Berichten: 603
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor René » 15 Jun 2013, 14:01

Rodman schreef:Ik, als huidige militair van het CLSK, heb operationele diensten verricht bij een ander OPCO die wel vallen onder de critereria zoals ze voor toekenning Luchtmachtmedaille gelden. Alleen was ik ten tijde van deze inzet geen CLSK militair. Echter, er staat nergens in punt 2 dat je CLSK militair moest zijn ten tijde van de inzet voor een ander OPCO.


Er bestaat niet meer zoiets als een CLSK militair, net zo min als CLAS, KMar of CZSK-militair.
Alle militairen zijn aangesteld bij Defensie en bedoeld om dienst te verrichten bij CLSK, CLAS, KMar of CZSK.
In formele zin klopt bovenstaande redenatie dus.

Rodman schreef:Als ik het recht zou hebben om invulling te geven aan de Defensiebrede gedachte dan had ik mijn tijd bij de KL naar ratio ingebracht (en daarmee een totaal percentage van de benodigde tijd afgedekt) en het resterende percentage aan afwezigheidsdagen met mijn CLSK inzet aangevuld.


In aanvulling op het eerder gestelde:
Dit is de juiste wijze van 'berekenen'.

In theorie (en praktijk) is het dus mogelijk om bijv. eerste de Landmachtmedaille te ontvangen voor de minimaal benodigde tijd.
Aansluitend over te stappen naar een ander krijgsmachtsdeel, bijv CLSK en daar de Luchtmachtmedaille te ontvangen op basis van de resterende tijd bij de CLAS en de opgebouwde tijd bij het CLSK.

Ik heb (foto's van) collega's gezien die op deze wijze al drie krijgsmachtsdeel-medailles hebben mogen ontvangen. (Overigens zat hier dan niet de Luchtmachtmedaille bij.)
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

Rodman
Berichten: 37
Lid geworden op: 13 Jun 2013, 17:37

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Rodman » 15 Jun 2013, 20:44

Rene, nogmaals, ik hoef niet overtuigd te worden...:) De toekenningsautoriteit roept categorisch "Nee".......

Daar waar per OPCO het criterium als geheel vervult wordt, kan men de medaille krijgen en dan dus meerdere medailles hebben. Dat is op zich het aparte (duale); men wil de militair 1x bedanken en dubbelingen uit sluiten. Dit gebeurt dus niet. Maar tegelijk worden "overstappers" geconfronteerd met een no-go v.w.b. hun Defensie verleden....

Zoals ik al schreef....ik wacht maar eventjes....

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 585
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Iron Mike » 16 Jun 2013, 10:30

Rodman schreef:Rene, nogmaals, ik hoef niet overtuigd te worden...:) De toekenningsautoriteit roept categorisch "Nee".......

Daar waar per OPCO het criterium als geheel vervult wordt, kan men de medaille krijgen en dan dus meerdere medailles hebben. Dat is op zich het aparte (duale); men wil de militair 1x bedanken en dubbelingen uit sluiten. Dit gebeurt dus niet. Maar tegelijk worden "overstappers" geconfronteerd met een no-go v.w.b. hun Defensie verleden....

Zoals ik al schreef....ik wacht maar eventjes....


Extreem belachelijk! Krijg zelfs het idee dat het gewoon een "gevoel" betreft bij de toekenningsauthoriteit, iets in het kader van; "hij heeft 75% van de tijd bij een ander OPCO dan het CLSK doorgebracht, dus vinden we dat hij het niet verdient om de Luchtmachtmedaille te ontvangen". Typisch ouderwetse bekrompenheid mbt het ene OPCO vs het andere geneuzel. Waarschijnlijk alleen maar tegenwerkingm zodat je zelf straks besluit om het maar te laten varen, slechte zaak.

Mag hopen dat betrokkene het licht nog gaat zien!
"If you've done it, it ain't bragging"

Rodman
Berichten: 37
Lid geworden op: 13 Jun 2013, 17:37

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Rodman » 16 Jun 2013, 11:31

Het maakt mij niet (meer) zoveel uit. Ik leg mij neer bij het (informele) antwoord van de toekenningsautoriteit. Ik heb een vraag gesteld, een antwoord gekregen, mijn zienswijze daarop kenbaar gemaakt en geen gelijk gekregen. Dan hou ik ermee op. Zeker als je ook nog eens zelf om waardering moet vragen.

De reden waarom ik het schreef was niet zozeer om te klagen of morele support te krijgen. Ik heb het slechts willen vermelden opdat de zienswijze van het CLSK op toekenning hier verwoord werd..........

Gelukkig komen er dit jaar nog 2 andere onderscheidingen aan. Zal tegen het einde van het jaar de riedel op de foto zetten.....

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 585
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor Iron Mike » 16 Jun 2013, 15:26

Rodman schreef:Het maakt mij niet (meer) zoveel uit. Ik leg mij neer bij het (informele) antwoord van de toekenningsautoriteit. Ik heb een vraag gesteld, een antwoord gekregen, mijn zienswijze daarop kenbaar gemaakt en geen gelijk gekregen. Dan hou ik ermee op. Zeker als je ook nog eens zelf om waardering moet vragen.

De reden waarom ik het schreef was niet zozeer om te klagen of morele support te krijgen. Ik heb het slechts willen vermelden opdat de zienswijze van het CLSK op toekenning hier verwoord werd..........

Gelukkig komen er dit jaar nog 2 andere onderscheidingen aan. Zal tegen het einde van het jaar de riedel op de foto zetten.....


Dat is sowieso belachelijk ja, maar dat zijn we inmiddels gewend. En ik vatte dit niet op als klagen oid, simpelweg vragen of datgene waar je recht op hebt, je niet toe zou moeten komen.

Succes!
"If you've done it, it ain't bragging"

JMJansen
Berichten: 192
Lid geworden op: 28 Aug 2007, 09:54
Locatie: Zwolle

Re: Landmachtmedaille en andere krijgsmachtdeelmedailles

Berichtdoor JMJansen » 22 Mei 2014, 16:46

Ik vind termen als "bekrompenheid" en "sowieso belachelijk" niet echt passen.
Je mag natuurlijk een mening hebben, maar feit blijft dat de door CLSK beschreven bepaling alleen maar slaat op de Luchtmachtmedaille.
Dus niet a contrario op de Landmachtmedaille (of een andere).
De standaard dat deze medaille wordt uitgereikt voor wat deze bedoeld is, vind ik juist erg duidelijk.

Als Luchtmachtmilitair (werkend bij CLSK of daarbuiten) gelden de eisen voor de Luchtmachtmedaille.
De eisen van bijoorbeeld de Landmachtmedaille zijn wezenlijk anders.
Het gaat dan m.i. niet om de bedoeling van de decoratie (die is grofweg gelijk; parate dienst belonen), maar om de meer technische criteria per onderscheiding.
Waarom de Luchtmacht gekozen heeft voor '300 nachten van huis' en de Landmacht voor '84 maanden dienen bij een parate eenheid' is me op zich niet bekend, maar iedereen begrijpt dat die twee criteria* op elkaar lijken maar zeker niet hetzelfde zijn.

Geeft dat gevoelens van onbegrip ? Zeker.
Is het onduidelijk ? Wat mij betreft niet.

Thijs

(* ik heb de eisen even kort door de bocht beschreven, dat weet ik)


Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast