Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
Kees Poelma
Berichten: 39
Lid geworden op: 12 Jul 2009, 11:42

Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Kees Poelma » 18 Sep 2009, 13:18

Jij verzamelt (kennis over) onderscheidingen zoals ikzelf informatie verzamel over vredesmissies. Beide onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Defensie (er)kent alleen vredesmissies en humanitaire operaties. Echter lang niet iedere missie wordt beloond met een onderscheiding. Sommige operaties duurden maar één dag (bijv. Kon. Luchtmacht naar Roemenië) en is toch door Defensie erkend. Andere duurden 3 jaar (JMC/JMM Sudan) doch is niet erkend terwijl de deelnemers wel een (buitenlandse)onderscheiding kregen. Het zou logisch zijn om alle deelnemers aan een missie of humanitaire operatie een Nederlandse onderscheiding uit te reiken als blijk van waardering. Doch er zijn volgens mij op voorhand geen vaste criteria om een onderscheiding toe te kennen (wel achteraf), kortom ... wat vinden jullie ervan?

vr.gr.
Kees

Gebruikersavatar
René
Berichten: 603
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Een belangrijke vraag

Berichtdoor René » 18 Sep 2009, 14:06

Er zijn wel degelijk criteria vooraf bepaald mbt het toekennen van een evt onderscheiding.

Op 14 maart 2000 wordt de Commissie Toekomst Decoraties (verder ‘de Commissie’ genoemd) door de minister van Defensie ingesteld, die het nieuwe decoratiestelsel vorm moet geven.
In de nieuwe opzet van het decoratiestelsel onderscheidt de Commissie vier categorieën, waarbij de derde categorie – Herinnering, waardering en offers n.a.v. operationele inzet – de herinneringsmedailles betreft. Deze categorie is onderverdeeld in vier subcategorieën:
a. Inzet t.b.v. de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied;
b. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
c. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, humanitaire hulp en rampen;
d. Gewond geraakt bij Defensie.
De eerste drie zijn daarbij rechtstreeks ontleend aan de taakstelling van de krijgsmacht zoals verwoord in de Defensienota 2000. De vierde categorie is voor alle operaties van toepassing. De toe te kennen onderscheidingen in elke subcategorie liggen deels voor de hand: de nieuw ingestelde Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) valt uiteraard onder subcategorie b. De Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (HHR) valt onder subcategorie c., terwijl het Draaginsigne Gewonden in subcategorie d. wordt ingedeeld. Voor subcategorie a. stelt de Commissie voor als herinneringsmedaille het Kruis voor Recht en Vrijheid (KRV) aan te wijzen.


N.a.v. dit eindrapport is het Handboek onderscheidingen van het MvD herzien. in dit handboek staan de richtlijnen voor toekenning beschreven.
Mbt de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (HHR) is bepaald dat er sprake moet zijn van inzet in een door de Minsiter van Defensie aangewezen 'Rampgebied'.
Wel vreemd om dan te beseffen dat deze onderscheiding niet is toegekend aan het personeel wat is ingezet in Enschede na de vuurwerkramp.
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

Kees Poelma
Berichten: 39
Lid geworden op: 12 Jul 2009, 11:42

Re: Een belangrijke vraag

Berichtdoor Kees Poelma » 19 Sep 2009, 08:30

Dank voor je antwoord Rene

Echter de onderscheidingen zijn uitsluitend toegekend door de minister van Defensie en dat is het punt. Nadat bijv. de landmacht en marechaussee vertrokken uit de UNFICYP-missie is de taak overgenomen door de politie. Er zitten inmiddels ook politiemensen in Bosnie, Afghanistan en Sudan. Zij krijgen alleen de buitenlandse onderscheiding. De deelnemers aan de JMC/JMM missie in Sudan waren reserveofficieren en kregen ook alleen de buitenlandse onderscheiding. Verder stuurt Buitenlandse Zaken ook waarnemers (bijv. nu Georgië). Dit zijn burgers en diplomaten. De OVSE vraagt vaak weer om andere specialisten. Ik vind dat wanneer een grote organisatie zoals NATO, VN, EU en OVSE Nederlanders op een missie vraagt dit beloond moet worden met een Nederlandse onderscheiding. Niet alleen dus defensiepersoneel. Dit is dus ook de discussie die ik bedoel.

Gebruikersavatar
René
Berichten: 603
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Een belangrijke vraag

Berichtdoor René » 19 Sep 2009, 09:08

De inzet van politie wordt specifiek genoemd in de regelgeving omtrent de toekenning van de herinneringsmedaille Vredesoperaties.

1.1.b. vredesoperatie: inzet of ter beschikking stellen van de krijgsmacht als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van de Grondwet, ter handhaving of bevordering van de vrede
1.2. Met een vredesoperatie als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt gelijkgesteld de uitzending van politie, in overeenstemming met Onze Minister, ter handhaving of bevordering van de vrede


Het is mij ook bekend dat leden van de politie deze onderscheiding uitgereikt hebben gekregen.

Het bevreemd mij dat andere niet militairen voor een missie deze onderscheiding niet hebben mogen ontvangen.
De onderscheiding kan namelijk ook worden uitgereikt door de Minister van Buitenlandse zaken. Eis is wel dat de missie valt onder het beginsel zoals genoemd in art 1.1.b.
ter handhaving of bevordering van de vrede

De gespen worden nota bene in overeenstemming tussen de diverse ministers vastgesteld.

4.1. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gespen instellen die worden verbonden aan de herinneringsmedaille.


Dat reservisten voor hun inzet voor de JMC/JMM missie geen onderscheiding hebben mogen ontvangen bevreemd mij des te meer. tenzij deze missie niet voldoet aan het criterium zoals hierboven ook al aangehaald. Een reservist is een 'gewone' militair en wordt mbt deze onderscheiding niet anders behandeld dan een actief dienend militair. (Ze dienen tenslotte actief, tijdens een missie).
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)

Joe
Berichten: 144
Lid geworden op: 06 Nov 2009, 22:00

Re: Een belangrijke vraag

Berichtdoor Joe » 15 Nov 2009, 13:17

René schreef:Er zijn wel degelijk criteria vooraf bepaald mbt het toekennen van een evt onderscheiding.

Op 14 maart 2000 wordt de Commissie Toekomst Decoraties (verder ‘de Commissie’ genoemd) door de minister van Defensie ingesteld, die het nieuwe decoratiestelsel vorm moet geven.
In de nieuwe opzet van het decoratiestelsel onderscheidt de Commissie vier categorieën, waarbij de derde categorie – Herinnering, waardering en offers n.a.v. operationele inzet – de herinneringsmedailles betreft. Deze categorie is onderverdeeld in vier subcategorieën:
a. Inzet t.b.v. de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied;
b. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
c. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, humanitaire hulp en rampen;
d. Gewond geraakt bij Defensie.
De eerste drie zijn daarbij rechtstreeks ontleend aan de taakstelling van de krijgsmacht zoals verwoord in de Defensienota 2000. De vierde categorie is voor alle operaties van toepassing. De toe te kennen onderscheidingen in elke subcategorie liggen deels voor de hand: de nieuw ingestelde Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) valt uiteraard onder subcategorie b. De Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (HHR) valt onder subcategorie c., terwijl het Draaginsigne Gewonden in subcategorie d. wordt ingedeeld. Voor subcategorie a. stelt de Commissie voor als herinneringsmedaille het Kruis voor Recht en Vrijheid (KRV) aan te wijzen.


N.a.v. dit eindrapport is het Handboek onderscheidingen van het MvD herzien. in dit handboek staan de richtlijnen voor toekenning beschreven.
Mbt de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (HHR) is bepaald dat er sprake moet zijn van inzet in een door de Minsiter van Defensie aangewezen 'Rampgebied'.
Wel vreemd om dan te beseffen dat deze onderscheiding niet is toegekend aan het personeel wat is ingezet in Enschede na de vuurwerkramp.Rene,

Je schrijft:
Mbt de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (HHR) .....
Wel vreemd om dan te beseffen dat deze onderscheiding niet is toegekend aan het personeel wat is ingezet in Enschede na de vuurwerkramp.

Laatst een aantal militairen gesproken die daar daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de hulpverleningsactie die door Defensie werd ondersteund en zij hebben de HHR inderdaad niet ontvangen.
Zij hebben de vraag zelfs in Den Haag neergelegd bij de sectie Onderscheidingen, maar tot op heden hebben zij daar niet eens een bevestiging van ontvangst van gekregen, laat staan een antwoord.
Ik vraag me af hoe het in godsnaam mogelijk is dat de mannen en vrouwen die notabene in EIGEN land hulp verlenen, dan niet in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Hoe kan dat? Het was toch ook een "door de minister aangewezen rampgebied" of niet dan?
Dus wat is nou het probleem?

Verder in reactie op een elders op dit forum geplaatste citaat:
" ... Inmiddels heb ik nog de Landmachtmedaille gekregen omdat ..."

Het is gebleken dat (hoe triest het ook mag klinken) de militairen een aantal onderscheidingen, net als het Dig, ZELF moeten aanvragen.
Zo ook de Landmachtmedaille. Een ander voorbeeld is het nieuwe gevechtsinsigne, zo vertelde mij kortgeleden een onderofficier die in Uruzgan heeft deelgenomen aan een aantal gevechten.
Dus de eveneens elders op dit forum gelezen opmerking dat je een onderscheiding moet verdienen/toegekend krijgt en jezelf a.h.w. niet moet "toe eigenen" (niet stom bedoeld natuurlijk), gaat toch blijkbaar niet helemaal op!
Kortom kunnen we dan stellen dat er met het toekennen van de onderscheidingen van alles mis is, helaas!

groet,
Joe

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 21 Apr 2010, 21:47

Defensie (er)kent alleen vredesmissies en humanitaire operaties.


Defensie kent ook "andere door de Minister aangemerkte vorm van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland", waaronder de verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk (art.97, eerste lid van de Grondwet). Het is alleen jammer dat defensie dat, voor toekenning van herinneringsmedailles, voor het gemak vergeet en nagenoeg alles een vredesoperatie noemt.

Grtn Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 12 Sep 2010, 16:50

Kees Poelma schreef:Doch er zijn volgens mij op voorhand geen vaste criteria om een onderscheiding toe te kennen (wel achteraf), kortom ... wat vinden jullie ervan?

Rene schreef:Er zijn wel degelijk criteria vooraf bepaald mbt het toekennen van een evt onderscheiding.


Hoi Kees,

Eigenlijk hebben zowel Rene als jij gelijk. Er zijn toekenningcriteria voor de verschillende herinneringsmedaille, maar die bepalen slechts of iemand in aanmerking komt voor die herinneringsmedaille. "In aanmerking komen voor" en "recht hebben op" zijn echter twee verschillende dingen. "Recht hebben op" bestaat niet voor onderscheidingen en dus is het (in dit geval) aan de Minister om per operatie en per persoon te bepalen of hij wel of geen herinneringsmedaille toekent. Daarbij lijkt het er in de praktijk inderdaad op dat er geen vaste regels zijn wanneer de Minister voor een operatie wel of geen herinneringsmedaille toekent. Met name humanitaire operaties lijken hierbij veelal vergeten.

Zolang er geen voordracht is zal er in ieder geval ook geen toekenning plaatsvinden. Hoewel de voordracht normaliter door de Commandant van de uitgezonden eenheid geschiedt, kan iedereen een voordracht indienen, inclusief diegene die denkt zelf in aanmerking te komen voor een onderscheiding (hoe kinderachtig dit ook klinkt). Overigens, als je jezelf voordraagt voor een onderscheiding, is de Minister verplicht daar binnen een redelijke termijn een gemotiveerd besluit op te nemen (waartegen bezwaar mogelijk is).

grtn Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

RD
Berichten: 340
Lid geworden op: 26 Jun 2008, 16:34
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RD » 21 Jun 2016, 20:27

Inmiddels ben ik als oud-contingentscommandant meer dan dertien jaar bezig om voor de deelnemers aan de JMC-JMM vredesmissie in Soedan de HVO toegekend te krijgen en daarmee de veteranenstatus. Eerst wilde Defensie niet, omdat voor de missie geen artikel 100 procedure was gevolgd en nu kan het wel, maar wil Buitenlandse Zaken niemand voordragen, omdat de missie al voorbij zou zijn. Deze vredesoperatie is in 2005 voortgezet door UNMIS en in 2011 na de stichting van de nieuwe staat Zuid-Soedan door UNMISS. Ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zouden intern hebben geregeld dat alleen deelnemers aan bestaande missies worden voorgedragen. Men gaat hiermee helemaal voorbij aan het doel van de HVO: herinnering en waardering. Voor het werk dat deze niet-erkende oorlogsveteranen hebben uitgevoerd is het natuurlijk helemaal niet van belang welke juridische procedures ten grondslag hebben gelegen aan de missie en ook niet of deze al dan niet in een andere vorm is voortgezet. Ik ga nu een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van BuZa, maar ik vraag me wel af waarom de betrokken twintig militairen en burgers op deze manier zo moeten worden miskend, welk doel heeft dit?

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2506
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Roel » 22 Jun 2016, 07:03

Er zijn op dit forum enkele leden die in een brainstormgroep van Defensie zitten over het decoratiebeleid. Misschien dat deze heren dit verhaal kunnen meenemen?
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 595
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Iron Mike » 22 Jun 2016, 18:10

Roel schreef:Er zijn op dit forum enkele leden die in een brainstormgroep van Defensie zitten over het decoratiebeleid. Misschien dat deze heren dit verhaal kunnen meenemen?


Roel, prima plan; ik neem het mee!
"If you've done it, it ain't bragging"

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 22 Jun 2016, 21:19

RD schreef:Inmiddels ben ik als oud-contingentscommandant meer dan dertien jaar bezig om voor de deelnemers aan de JMC-JMM vredesmissie in Soedan de HVO toegekend te krijgen en daarmee de veteranenstatus. Eerst wilde Defensie niet, omdat voor de missie geen artikel 100 procedure was gevolgd en nu kan het wel, maar wil Buitenlandse Zaken niemand voordragen, omdat de missie al voorbij zou zijn. Deze vredesoperatie is in 2005 voortgezet door UNMIS en in 2011 na de stichting van de nieuwe staat Zuid-Soedan door UNMISS. Ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zouden intern hebben geregeld dat alleen deelnemers aan bestaande missies worden voorgedragen. Men gaat hiermee helemaal voorbij aan het doel van de HVO: herinnering en waardering. Voor het werk dat deze niet-erkende oorlogsveteranen hebben uitgevoerd is het natuurlijk helemaal niet van belang welke juridische procedures ten grondslag hebben gelegen aan de missie en ook niet of deze al dan niet in een andere vorm is voortgezet. Ik ga nu een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van BuZa, maar ik vraag me wel af waarom de betrokken twintig militairen en burgers op deze manier zo moeten worden miskend, welk doel heeft dit?


De veteranenstatus staat los van het wel of niet toekennen van de HVO (zeker na de wijziging dat de HVO ook voor civiele missies kan worden toegekend). Veteranenstatus is afhankelijk of de Minister betreffende missie als zodanig heeft aangewezen (UNMIS 2004-2011 is aangewezen).

Wat betreft de HVO kan de Minister van Buitenlandse Zaken niet verplicht worden iemand voor te dragen. Het antwoord op een verzoek daartoe is geen Besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en daartegen is ook geen bezwaar mogelijk. Wat je wel kunt doen is jezelf en alle andere deelemers voordragen voor toekenning van de HVO.

Alleen als je jezelf voordracht geldt je verzoek als een "aanvraag" in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Alleen in dat geval is de Minister verplicht een besluit te nemen èn kan er tegen dit besluit bezwaar worden aangetekend.

Als je jezelf en de andere deelnemers voordraagt moet de minister iedereen die is voorgedragen van zijn/haar beslissing in kennis stellen en kan elk van deze "belanghebbenden" bezwaar aantekenen.

De voordracht moet tenminste bevatten:
- jouw naam en adres
- de datum van de voordracht
- een aanduiding van wat je precies verzoekt: "verzoek tot toekenning van de HVO aan XYZ voor deelname aan ABC".

En uiteraard de argumenten waarom (bij voorkeur onderbouwd met documentatie).

Daarnaast moet je voor alle decorandi (inclusief jezelf) alle info bijvoegen die de minister nodig heeft om vast te kunnen stellen of men aan de criteria voldoet (naam, registratienummer / personeelsnummer datum aankomst in gebied, datum vetrek uit gebied), danwel tenminste genoeg informative verstrekken waarmee de minister dat zelf kan uitvinden (naam en registratienummer/personeelsnummer)
Daarnaast is het handig als je ook de contactgegevens van de decorandi vermeld, zodat de minister het besluit ook aan hen kan toezenden.

Heel veel success
Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

RD
Berichten: 340
Lid geworden op: 26 Jun 2008, 16:34
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RD » 23 Jun 2016, 13:37

Dank je wel, Rob. Die voordracht heb ik al gedaan, zowel aan Defensie als aan BuZa. Van Defensie heb ik als antwoord ontvangen, dat zij een voordracht van BuZa afwachten. Ik kan nu dus in beroep gaan tegen de beslissing van Defensie. Buitenlandse Zaken heeft in 2006 al een verzoek gedaan bij Defensie, maar dat is toen afgewezen vanwege de toen geldende regels. Ik heb begrepen dat de veteranenstatus ook geldt voor de civiele experts die uitgezonden zijn. Is dat niet zo?

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 23 Jun 2016, 22:07

Juridisch gezien is er een wezenlijk verschil tussen een aanvraag en een verzoek:

Aanvraag: "ik verzoek U aan mij voor mijn deelname aan JMC/JMM de HVO toe te kennen"

Verzoek 1: "ik verzoek U mij voor mijn deelname aan JMC/JMM voor te dragen voor toekenning van de HVO".

Verzoek 2: "ik verzoek U persoon X voor zijn deelname aan JMC/JMM de HVO toe te kennen"

Bij de aanvraag is het antwoord van de minister een besluit "Ja / Nee + argumentatie". Tegen dit besluit staat bezwaar open, wat binnen een bepaalde termijn moet worden ingediend (uit mijn hoofd binnen 6 weken na dagtekening van het besluit).

Bij het verzoek is het antwoord niet meer dan dat: "een antwoord". Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

De veteranenstatus geldt niet voor civiele experts die zijn uitgezonden, (formeel) ook niet als ze samen met krijgsmacht zijn uitgezonden.
De veteranenstatus kan wel worden toegekend aan militairen die aan civiele missies hebben deelgenomen (mits de missie volodet aan de criteria c.q. door de minister als zodanig is aangewezen).

Google "Veteranenwet" voor de precieze definitie van "veteraan"

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

RD
Berichten: 340
Lid geworden op: 26 Jun 2008, 16:34
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RD » 23 Jun 2016, 23:18

dag Rob,

vanmiddag ben ik gebeld door een jurist van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die vertelde mij dat Defensie volgende week een besluit neemt. Buitenlandse Zaken zou wel willen en in 2006 al een verzoek hebben gedaan. Ikzelf heb de voordracht verzorgd. Ik ben benieuwd waar Defensie nu mee komt.

Groet,

Frank

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 24 Jun 2016, 21:53

RD schreef:dag Rob,

vanmiddag ben ik gebeld door een jurist van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die vertelde mij dat Defensie volgende week een besluit neemt. Buitenlandse Zaken zou wel willen en in 2006 al een verzoek hebben gedaan. Ikzelf heb de voordracht verzorgd. Ik ben benieuwd waar Defensie nu mee komt.

Groet,

Frank


Hoop dat de jurist niet doelde op het besluit om de HVO te hernoemen tot Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM) c.q. toekenning van de HVO te beeindigen en de HIM in te stellen. Dat Besluit staat namelijk ook voor aankomende week op de rol (m.i.v. 1 Juli 2016).

Laat maar weten wat er uit komt. Ben benieuwd.

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Babylonische spraak
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 Jul 2016, 12:11

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Babylonische spraak » 14 Jul 2016, 15:01

Beste RD,
Verwonderlijk hoeveel hiaten er nog steeds bestaan aangaande de HVO ( HIM ) toekenning.
Er zijn nu nog steeds collega's van CLSK die worden uitgezonden naar Al Minhad ( FSE Mirage ) zonder in aanmerking komen voor de HVO medaille. En dat terwijl de missie genoemd wordt in alle defensiepagina's, en het MP bundel ( tabel 3 ) van het ministerie.
Zouden zij ook in aanmerking kunnen komen voor de eerder genoemde procedure.

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 14 Jul 2016, 16:35

Babylonische spraak schreef:Beste RD,
Verwonderlijk hoeveel hiaten er nog steeds bestaan aangaande de HVO ( HIM ) toekenning.
Er zijn nu nog steeds collega's van CLSK die worden uitgezonden naar Al Minhad ( FSE Mirage ) zonder in aanmerking komen voor de HVO medaille. En dat terwijl de missie genoemd wordt in alle defensiepagina's, en het MP bundel ( tabel 3 ) van het ministerie.
Zouden zij ook in aanmerking kunnen komen voor de eerder genoemde procedure.

Iedereen kan zichzelf voordragen voor toekenning van een herinneringsmedaille (grondwettelijk "petitie-recht").
De vraag is of men aan alle criteria voldoet.
- Aantonen dat je 30 dagen aaneengesloten uitgezonden bent geweest
- aangeven in het kader van welke operatie je was uitgezonden.
(info bij P-dienst opvragen; telex / besluit met aanwijzing / terugkeer)
Mindef kan aanvraag dan alleen afwijzen als zij betoogt dat betreffende operatiegebied niet als zodanig is aangewezen (art. 5.2 Besluit HVO).

Succes
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 856
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Spraakverwarring » 14 Jul 2016, 18:27

FSE Mirage is een beetje vreemde eend in de bijt. Tijdens de ISAF-tijd hoorde deze ehd bij ISAF en viel onder het JSD in Tarin Kowt (en later het NSE in Kandahar). Toen de Nederlandse aanwezigheid in Zuid-Afghanistan ophield, besloot men FSE Mirage toch aan te houden als logistiek steunpunt in de regio. Er is geloof ik zelfs een tijdje geweest dat daar geplaatst personeel wel de NATO-medal kreeg maar geen HVO, nu krijgen ze helemaal niets meer begrijp ik. Tegenwoordig leveren ze voornamelijk ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments (VPD's). Tabel 3 van de VVHO noemt ze inderdaad, maar niet als missie (0nderdeel A.) maar als "door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland" (onderdeel B.). Doorgaans leveren de missies onder onderdeel A van tabel 3 wel de HIM op maar onder onderdeel B niet altijd. Maar stel dat dit wel in aanmerking zou komen, welke gesp zou je dan nu moeten geven bij de HIM? VPD?
Nouja, de daar doorgebrachte tijd telt in ieder geval wel mee voor de Luchtmachtmedaille.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Babylonische spraak
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 Jul 2016, 12:11

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Babylonische spraak » 14 Jul 2016, 20:06

FSE Mirage blijft inderdaad een vreemde eend, misschien zou de gesp VPD haalbaar en billijk moeten zijn. Maar in tabel 3 onderdeel B wordt tevens de missie Jordanië (Gesp ATFME ) genoemd. Waar blijft nu de uniformiteit van toekenning van de HIM zonder een van de eenheden tekort te doen.

Gebruikersavatar
skygulik
Berichten: 284
Lid geworden op: 15 Aug 2009, 21:42
Locatie: Friesland

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor skygulik » 15 Jul 2016, 20:59

collega is daar geweest, krijgt wel een brief waarin over uitzending wordt gesproken, is nu in zijn staat van dienst veteraan maar krijgt geen medaille
hij begrijpt er niets meer van.
De omnibus dubitandum

RbP
Berichten: 314
Lid geworden op: 16 Jun 2009, 19:15

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor RbP » 15 Jul 2016, 22:07

skygulik schreef:collega is daar geweest, krijgt wel een brief waarin over uitzending wordt gesproken, is nu in zijn staat van dienst veteraan maar krijgt geen medaille
hij begrijpt er niets meer van.

Staat er ook een reden bij waarom geen herinneringsmedaille (operatiegebied niet in Besluit Gespen aangewezen?) of wordt het onderwerp genegeerd? Of "gewoon" (nog) niet voorgedragen?

Rob
"Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen" (Aristide Briand)

Stroopwafel
Berichten: 3
Lid geworden op: 22 Jul 2016, 19:29

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Stroopwafel » 23 Jul 2016, 15:20

Ik heb ook van deze situatie gehoord. Een collega van me is daar geweest. Hij heeft:
-een aanwijzing (per brief) aan deze missie waarin duidelijk over missie gesproken wordt;
-viel onder de CDS, werd aangestuurd door DOPS;
-is na ruim 30 dagen aangemeld voor de herinneringsmedaille;
-missie staat als missie in zijn persoonsdossier;
-heeft daar 4 maanden en 1 week verbleven en zich netjes aan alle opgelegde regels/opdrachten gehouden;
-heeft in een internationale setting gewerkt onder Australisch commando;
-staat als veteraan geregistreerd in de personeelssystemen en wordt ook zo aangeschreven.

Dat er nog steeds geen medaille is uitgereikt schijnt met de toe te kennen gesp te maken te hebben. Tijdens de ISAF-missie was Mirage vermeld in de regelgeving en kreeg dus ook deze gesp. Nu de missie herdoopt is tot RS staat Mirage niet meer genoemd, dus geen aanspraak meer op de gesp RS.

Volgens geruchten zou er tijdens een overleg (?) over decoraties besloten zijn om Mirage maar geen herinnerinsmedaille meer te geven met als reden(en):
-in aantal personen is het maar een kleine missie;
-te duur om aparte gesp te laten maken voor een kleine groep;
-het feit dat een aantal mensen vinden dat zij daar niet echt "missie waardig" genoeg bezig zouden zijn, niet genoeg gevaar zouden lopen of niet genoeg ontberingen zouden lijden.

Ik heb begrepen dat ze daar met héél weing man héél véél werk verzetten, juist omdat ze met zo weing zijn. Als het bij dag, nacht en ontij werken op een vliegveld in een woestijn bij soms ruim 60graden celsius niet al genoeg ontbering is....... Het vreemde is ook dat zij niet onder een andere missie in die regio worden opgenomen zoals Ocean Shield. Volgens de aard van hun werkzaamheden zou dit zeker kunnen.

Sgt-dstr-verz
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 Jul 2016, 15:19

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Sgt-dstr-verz » 29 Jul 2016, 23:28

Als het maar een paar mensen betreft en er geen speciale medialle voor is, is er toch de 'M' variant speciale missies of missies waar geen medailles voor gemaakt zijn? Zo'n 'M' betekent echt niet altijd iets met special forces of geheime missies. Ik weer alleen niet of die ook bestaat voor de HVO medaille. Maar HVN en HMV hebben wel zo een 'M' variant.

Babylonische spraak
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 Jul 2016, 12:11

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor Babylonische spraak » 31 Jul 2016, 13:52

De gesp speciale operatie is toch speciaal in het leven geroepen voor inlichtingenmissies en SF of ben ik nu verkeerd ingelicht. Zou voor de kleine eenheden misschien een optie zijn. Zeker als zij tussen wal en schip vallen. Wat zijn de aanwijzingen voor het toekennen van deze specifieke gesp.

Gebruikersavatar
René
Berichten: 603
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Een belangrijke vraag - Vredesmissies

Berichtdoor René » 31 Jul 2016, 14:55

Babylonische spraak schreef:De gesp speciale operatie is toch speciaal in het leven geroepen voor inlichtingenmissies en SF of ben ik nu verkeerd ingelicht. Wat zijn de aanwijzingen voor het toekennen van deze specifieke gesp.


Het Besluit gespen HVO stelt inderdaad dat de gesp 'Speciale Operaties' kan worden uitgereikt aan militair personeel dat inlichtingenoperaties heeft ondersteund.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-15429.html
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)


Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast