Pagina 1 van 1

Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 20 Feb 2017, 23:27
door RbP
Vanmorgen (20.02.2017) gepubliceerd in het staatsblad dat de Trouwe Dienstmedaille ook kan worden toegekend aan de niet militaire ambtenaar bij Defensie die uit hoofde van zijn functie verplicht is tot het dragen van wapens.

Toelichting:
De achtergrond van de wijziging wordt gevormd door de militaire aspecten van hun beroep. Medewerkers die als burger bij Defensie zijn
aangesteld en die in de uitoefening van hun functie een wapen dragen, zijn net als militairen gerechtigd om namens de overheid – strikt gereguleerd – geweld uit te oefenen.

De wijziging van het Besluit doet recht aan de hybride aard van de functies die deze burgermedewerkers uitoefenen en aan de belasting die dat met zich meebrengt.

Bron: Staatsblad

Sprakeloos.....

Rob

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 21 Feb 2017, 05:51
door Spraakverwarring
Bijzonder... de suggestie wordt hiermee gewekt dat kennelijk alleen gewapende ambtenaren (militair of burger) hun dienst trouw en eerlijk vervullen. Je zou bijna denken dat de Defensieleiding eigenlijk maar een beetje bang is voor gewapende medewerkers.
Maar alle gekheid op een stokje: wie zich een beetje heeft verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de trouwe dienstmedailles ziet natuurlijk onmiddellijk dat dit nooit is bedoeld. Als je dan (bepaalde categorieën?) burgerpersoneel om wat voor reden ook een medaille wil geven, overweeg dan tot herinstelling van de "Medaille voor IJver en Trouw" of een variant daarvan.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 21 Feb 2017, 17:21
door Alex
Wie verzint zoiets? Komt dat van de burgervakbonden?
Dit lijkt me een oplossing voor een niet-bestaand probleem.
Snap ook niet waarom in de toelichting gesproken wordt over onderofficieren. De bronzen trouwe dienst medaille wordt ook regematig uitgereikt aan korporaals.
Eens met de opmerking van Spraakverwarring over de medaille voor IJver en Trouw, als het dan echt, echt moet.
Overigens krijgen burgermedewerkers al wel een oorkonde bij een ambtsjubileum.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 21 Feb 2017, 17:24
door skygulik
de meeste zullen dan terecht komen bij personeel van DBBO, de meeste hebben al een militaire achtergrond als ze daar na toe over gaan dus kunnen ze de jaren gewoon door tellen.

wel vreemd dat burgermedewerkers die geen wapen dragen niets krijgen.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 21 Feb 2017, 22:45
door Herman V
Heel apart dit.

We leven echt in het tijdperk van iedereen 'krijgt' een medaille. Eerst de zeer aparte verruiming van de HIM en dan nu dit. Een medaille 'verdienen' is losgelaten.

Whats next?

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 24 Feb 2017, 22:03
door Basic
"Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2017." Het is me niet duidelijk of pas over twaalf jaar de eerste burgermedewerkers de medaille krijgen of dat het met terugwerkende kracht gaat gebeuren.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 25 Feb 2017, 10:22
door hamerhaai
Men is nu echt het spoor bijster. Op dit forum genoeg voorbeelden van het zwalkende beleid rond het decoratiestelsel, het gedoe met het aantal gespen voor HVO/HIM, de ene missie wel en de andere (vergelijkbare missie) niet en nu dit. Helaas blijft het plaatje van de "facepalm" niet plakken...

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 25 Feb 2017, 13:21
door René
De toelichting geeft de redenen aan waarom deze onderscheiding voortaan ook aan gewapende burgers (bij Defensie) kan worden toegekend: "Medewerkers die als burger bij Defensie zijn aangesteld en die in de uitoefening van hun functie een wapen dragen, zijn net als militairen gerechtigd om namens de overheid – strikt gereguleerd – geweld uit te oefenen.
De wijziging van het Besluit doet recht aan de hybride aard van de functies die deze burgermedewerkers uitoefenen en aan de belasting die dat met zich meebrengt. "


Dus als ik deze toelichting goed begrijp, krijgt een militair onder de rang van officier de 'Trouwe Dienst medaille' vanwege het feit dat hij/zij een wapen draagt. Al het andere van het 'militair zijn' doet er - in deze - niet toe.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 25 Feb 2017, 17:35
door hamerhaai
René, helemaal gelijk. Het lijkt er dus op dat het dragen van een wapen richtinggevend is voor het toekennen van deze medaille.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 12 Mar 2017, 19:54
door Iron Mike
Klopt het dat de Krijgsmachtadjudant in het POD (Periodiek Overleg Decoraties) er voor gezorgd heeft dat dit besluit gaat worden teruggedraaid? Kreeg dit mee op social media, maar kan er geen bevestigende bron over vinden.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 12 Mar 2017, 20:54
door moos
Morgen Peer ff bellen, dan weet je het zeker :shock:

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 13 Mar 2017, 07:01
door moos
Net navraag gedaan bij de Landmacht adjudant.

De gezamelijke krijgsmachtadjudanten (KL, Km, Klu en Kmar) zijn hier voor gaan liggen.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 13 Mar 2017, 07:17
door hamerhaai
Goed gedaan van de krijgsmachtadjudanten. Mogelijk moeten ze ook wat vinden van het uitkleden van de HVO/HIM. Veteranen krijgen nu gespen die ze niet mogen dragen... Veteranen moeten nu zelf beslissen welke missie voor hun belangrijk is. Geen tweede HVO/HIM bij een 5e gesp maar gewoon een verdiende gesp niet mogen dragen.... Adjudanten, ik daag u uit om het decoratiestelsel rechtvaardiger te maken, gewoon weer de tweede HIM zodat alle gespen gedragen mogen worden en de veteranen het respect krijgen wat ze verdienen.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 13 Mar 2017, 18:14
door Iron Mike
moos schreef:Morgen Peer ff bellen, dan weet je het zeker :shock:

Hij had het druk met bezoek LGEN Hodges vandaag :wink:

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 13 Mar 2017, 19:47
door moos
Hij had het druk met bezoek LGEN Hodges vandaag :wink:

Om 06.30 nog niet 8)

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 14 Mar 2017, 14:03
door Iron Mike
moos schreef:
Hij had het druk met bezoek LGEN Hodges vandaag :wink:

Om 06.30 nog niet 8)

Haha, toen viel ik net binnen. Heb overigens de notulen van de Krijgsmachtadjudant onder ogen gekregen waarin inderdaad staat dat men het besluit terug gaat draaien en dat aan "niet militair personeel een eigen onderscheiding voor eerlijke en trouwe dienst toegekend wordt". Op mijn vervolgvraag of dat hiervoor de Medaille voor Ijver en Trouwe opnieuw het licht gaat zien of dat men een compleet nieuwe onderscheiding in het leven gaat roepen heb ik nog geen reactie gehad.

Re: Militaire Trouwe Dienstmedaille ook voor burgermederwerkers

Geplaatst: 06 Jun 2017, 22:15
door RbP
Er is nog geen Besluit gepubliceerd waarmee de (aankomende) wijziging wordt teruggedraaid. Zonder nieuw KB kan de burgermedewerker die aan de eisen voldoet per 1 Juli 2017 zijn trouwe dienst Medaille aanvragen. Dan treedt het in werking.

Rob