Pagina 1 van 2

Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 14 Jun 2015, 18:52
door Roel
Te bestellen via:

http://www.vereniging-sro.nl/

Titel: 1815-2015 Militaire Willems-Orde. 200 jaar moed, beleid en trouw
ISBN: 978-94-6299-056-2
Auteurs: Rogier Rijpkema en Jaap Cuperus
Pagina’s: 812 geïllustreerd
Uitgave: Eigen beheer
Druk: Ridderprint BV
Prijs: 35 euro (excl. verzendkosten)

Het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde bestaat uit twee hoofddelen in een enkele band: een deel over de geschiedenis van de ridderorde en een register van de ridders en van de dragers van de Eresabel.

Na een voorwoord van ridder der 4e klasse G.P. Tuinman en een inleiding wordt uitgebreid ingegaan op de wet- en regelgeving die de afgelopen tweehonderd jaar bepalend is geweest voor het bestaan van de orde. Er wordt ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de regelgeving ten aanzien van de riddersoldij, het ontnemen van de ridderorde en het opnemen als lid van de orde.

In een volgend hoofdstuk worden, voorzien van duidelijke grafieken, de achtergronden van de ridders geschetst. Wat was hun herkomst, wat waren hun rangen en standen en hun leeftijden? Vervolgens wordt aan de hand van een analyse van de voordrachten en citaties, en veel correspondentie uit archieven, een overzicht gegeven van alle soorten van daden en acties waarvoor personen in de Militaire Willems-Orde zijn benoemd. Dit wordt met talloze voorbeelden geïllustreerd.

Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan de zaken die een formele en informele rol spelen bij een ridderbenoeming. Het gaat daarbij om de actoren (zoals de commandant, het kapittel en de koning) en de factoren (zoals de toetsing van de daden, de bijzondere positie van inheemsen, gunst en afgunst). Ook wordt ingegaan op het reclameren van de orde en de verdere totstandkoming van een benoeming of bevordering in de orde. De ordetekens worden in een apart hoofdstuk behandeld.

Veel aandacht wordt besteed aan hoe het de ridders na hun benoeming verging. Was het ridderschap een lust of een last? Aan de orde komen de armoede en geestelijke nood van sommige ridders en het ontnemen van de ridderlijke waardigheid wegens desertie, misdrijf of wangedrag.

Het eerste hoofddeel wordt afgesloten met een hoofdstuk over alles wat is gedaan om het aanzien van de Militaire Willems-Orde hoog te houden. De belangrijkste beloningen die in plaats van de orde werden verleend om de exclusiviteit daarvan te kunnen waarborgen, worden behandeld. Onder andere komen de Eervolle Vermelding en de Eresabel aan bod.

Het register van de ridders en van de dragers van de Eresabel is geheel geactualiseerd en bijgewerkt aan de hand van o.a. geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en stamboeken. Ook ridders waarvan de namen tot dusver nergens zijn gepubliceerd, worden vermeld.
Het boek wordt afgesloten met een alfabetische index en ruim 2.000 voetnoten. Ruim 100 afbeeldingen ondersteunen de tekst.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 14 Jun 2015, 21:15
door officier
Vrijdag het boek mogen inzien. Schitterend boek. Een must have voor iedereen die zich interesseert voor de Militaire Willems Orde en het Eresabel.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 17 Jun 2015, 07:28
door Roel
Twee aanvullende afbeeldingen!

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 13 Jul 2015, 17:36
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het derde overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.
Het overzicht is voortaan ook genummerd. Bovendien is een kolom toegevoegd waarin het nummer van het overzicht staat waarin de correcties c.q. aanvullingen zijn vermeld. Dat vereenvoudigt het zoeken naar de laatste wijzigingen.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 07 Sep 2016, 07:19
door Henk-Willem
Rogier, bedankt voor het online plaatsen! Het doet mij goed om te zien dat dit boek nog een voortdurend onderzoek is.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 07 Nov 2016, 19:16
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het zesentwintigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 08 Nov 2016, 12:08
door Rogier
Beste Moos,

Elk overzicht is een complete versie.

Groet,
Rogier

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 08 Nov 2016, 13:05
door moos
THnx.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 08 Nov 2016, 15:58
door Roel
Ik heb enkele oudere errata verwijderd. Dit om het datagebruik van de site te beperken.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 03 Dec 2016, 10:03
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het zevenentwintigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 06 Jan 2017, 11:23
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het achtentwintigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 10 Jan 2017, 07:51
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het negenentwintigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 04 Feb 2017, 19:18
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het dertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 14 Feb 2017, 14:19
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het eenendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 17 Mar 2017, 19:54
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het tweeëndertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 18 Mar 2017, 08:43
door Roel
Mooi werk Rogier!

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 18 Mar 2017, 16:22
door René
Roel schreef:Mooi werk Rogier!


+1

Tot hoever ga je door Rogier met deze overzichten van correcties en aanvullingen, alvorens een herdruk uit te brengen waarin al deze errata verwerkt zijn?

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 19 Mar 2017, 19:04
door Rogier
Beste René,
Het blijkt dat de geboortegegevens van de ridders die vóór ca. 1811 zijn geboren, en hun namen (en die van hun ouders), nogal wat fouten bevatten. Daar is Jaap Cuperus druk mee bezig. Hij ziet kans om elke week zo'n 15 á 25 files na te lopen en verwacht medio volgend jaar gereed te zijn.
Een 3e druk zou natuurlijk prachtig zijn, zeker als die wordt aangevuld met de laatste toekenning. Het is echter ook een kwestie van geld. Een 'grote' oplage zoals in 2015 zal niet meer haalbaar zijn, dus de kosten per boek kunnen iets hoger worden.
Jaap en ik hebben ons voorgenomen om ook een soortgelijk boek over de door de koning toegekende eervolle vermeldingen te publiceren. Het duurt nog wel even voordat dat wordt uitgegeven. Een boek over de door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië verleende dapperheidsonderscheidingen staat ook op stapel, maar dat is een vijfjarenproject. Daar is nog veel onderzoek voor nodig. Geduld!

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 19 Mar 2017, 21:54
door René
Beste Rogier,

Dank voor het - zeer uitgebreide - antwoord.
Ik spreek de hoop uit dat het inderdaad gaat lukken om de genoemde drie boeken uit te kunnen brengen.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 07 Apr 2017, 19:02
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het drieëndertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 29 Apr 2017, 07:43
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het vierendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 15 Mei 2017, 08:49
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het vijfendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 12 Jun 2017, 06:06
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het zesendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 05 Jul 2017, 19:22
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het zevenendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.

Re: Boek over 200 jaar Militaire Willems-orde

Geplaatst: 06 Aug 2017, 11:08
door Rogier
Voor belangstellenden hierbij het achtendertigste overzicht van correcties en aanvullingen op het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde.