Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Voor alle onderscheidingen die niet in de bovenstaande categorieën vallen. (Zowel erkende als niet erkende)
Gebruikersavatar
Ed van Engeland
Moderator
Berichten: 625
Lid geworden op: 09 Sep 2008, 14:47
Locatie: Friesland

Re: Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Berichtdoor Ed van Engeland » 07 Mar 2012, 02:04

Nu de discussie een wending neemt en zich lijkt te focussen op levensreddende handelingen als vertaling van bijzonder loffelijk optreden, wil ik wel onder de aandacht brengen dat hiervoor reeds een koninklijke onderscheiding bestaat (Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon). Voorts zijn er, als draagbare eretekens, nog de meer particuliere medailles van het Carnegie Heldenfonds en de aloude Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
De crux zit in het woord "groot", want dat is niet nader gedefinieerd; ik wil geen semantische discussie starten over wat "groot" is en wat niet, daarom houd ik het er maar op dat iets groot is vanuit de waarneming van de beslissingsbevoegde (zonder me te willen verdiepen in andere begripskaders); wat groot is in de ogen van de een is klein, of minder groot, in de ogen van de ander - hetzelfde geldt overigens ook voor soortgelijke termen in vergelijkende zin. Mijns inziens heeft men al dan niet bewust bij de formulering nagelaten deze termen tot op het bot te bepalen (en zelfs dan nog zou er discussie over zijn). Zelfs als er precedenten zijn, is de ene situatie nooit volledig vergelijkbaar met de andere. Als een lid van de krijgsmacht een levensreddende handeling verricht mag ik aannemen dat hij dit doet vanuit zijn gevoel voor medemenselijkheid en zich daarbij niet bewust is van zijn militaire status. Datzelfde geldt voor andere hulpverleners die vanuit hun taak/opleiding levens redden.
Kortom, de discussie focussen op levensreddende acties gaat naar mijn idee voorbij aan de kern van de discussie.
Als de BdLS e.e.a. onder de aandacht heeft gebracht is dat zijn zienswijze, dat daarop geen concrete beleidswijziging is gevolgd geeft aan dat de Regering, Minister of andere betrokken gremia in deze zienswijze (tot dusver) geen aanleiding zagen voor acceptatie van het eerder ingenomen standpunt en beleid.
Overigens vraag ik mij af of dergelijke (diepgaande) discussies kunnen worden voorkomen door het als voorbeeld aangevoerde Amerikaanse systeem. Ik moet altijd lachen als ik de hoeveelheid lintjes op de Amerikaanse uniformen zie, toen de VS werden gesticht is als duidelijk uitgangspunt een egalitaire samenleving beoogd, waarin geen plaats zou zijn voor "lintjes"; de praktijk blijkt na ruim 200 jaar anders.
Het oude credo "doe wel en zie niet om" is wel verlaten.

Om terug te komen op mijn eerder geplaatste reactie, het is jammer dat de Eremedailles verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau zo lichtzinnig overboord zijn gezet in een poging tot liberalisering en egalisering. Deze medailles zouden m.i. zeer wel kunnen dienen om de geconstateerde manco's in te vullen. De toekenning der medailles was gerelateerd aan de betalingsschaal (status) van de begunstigde en dat was een uiting van de klassenmaatschappij (en om die reden zijn ze afgeschaft en vervangen door de vage term "lid van de Orde"), maar een instelling van een medaille in één verschijningsvorm (zilver?) zou tegemoet kunnen komen aan de gevoelde behoefte. Een koninklijke medaille, verbonden aan een ridderorde, met zwaarden voor militairen, zonder zwaarden voor burgers, voor verdienste wegens bijzonder loffelijk optreden, op voordracht van de hoogste commandant van de eenheid (generaal, burgemeester, of daarmee gelijkgestelde eindverantwoordelijke).
Overgens verwacht ik niet dat de kinnesinne rondom wat verdienstelijk, groot of maatschappelijk aanzien zal luwen, dergelijk gemurmureer is permanent onderdeel binnen maatschappijen en organisaties en dat is niet te blussen, met wat voor onderscheidingen ook!
- sic Gloria transit Mundi -

Gebruikersavatar
Spraakverwarring
Berichten: 844
Lid geworden op: 28 Dec 2010, 13:48

Re: Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Berichtdoor Spraakverwarring » 07 Mar 2012, 07:23

Ed van Engeland schreef:Nu de discussie een wending neemt en zich lijkt te focussen op levensreddende handelingen als vertaling van bijzonder loffelijk optreden, wil ik wel onder de aandacht brengen dat hiervoor reeds een koninklijke onderscheiding bestaat (Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon). Voorts zijn er, als draagbare eretekens, nog de meer particuliere medailles van het Carnegie Heldenfonds en de aloude Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Het verschil tussen deze medailles en het rode erekoord is dat er bij die medailles sprake moet zijn van gevaar voor degene die hulp verleent. Bij het rode erekoord is dat niet noodzakelijkerwijze het geval, het verlenen van EHBO bij een ongeval of toepassen van reanimatie bij een hartaanval kan ook het rode erekoord opleveren.

Vwb het afschaffen van de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau: met de hervorming van het decoratiestelsel verdwenen ook een aantal automatismen, zoals bij zoveel jaar bij de baas was, afhankelijk van de positie (rang, schaal), de beloning een bepaalde eremedaille of ridder. Het toekennen van eremedailles voor een specifieke verdienste kwam ook wel voor maar ik heb de indruk dat met name bij de overheid het toch vooral ook een beloning voor langdurige diensttijd was. Bij de hervorming verdwenen de eremedailles en kwam daarvoor in de plaats de graad van "lid", die voor verdienste was en niet zozeer als beloning voor honkvastheid. Met het verdwijnen van die automatismen ivm diensttijd heb ik de indruk dat de toekenningsprocedures ook omslachtiger zijn geworden wat drempelverhogend heeft gewerkt, getuige de in verhouding geringe aantallen koninklijke onderscheidingen die bij de jaarlijkse lintjesregen aan Defensie ten deel vallen.

Als je zou willen dat er meer onderscheidingen aan Defensiepersoneel zouden kunnen worden uitgereikt ligt de oplossing denk ik meer in het vereenvoudigen van procedures en ook in voorlichting zoals Teus Mejan eerder ook in deze draad betoogde. Daarnaast is het denk ik ook een cultureel aspect, het instellen van nieuwe onderscheidingen lost het "probleem" niet op als het in de basis een terughoudendheid bestaat in het toekennen er van.
NUNTIUS TRANSMITTENDUS - Regiment Verbindingstroepen

Gebruikersavatar
Iron Mike
Berichten: 585
Lid geworden op: 18 Feb 2012, 18:35

Re: Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Berichtdoor Iron Mike » 07 Mar 2012, 08:38

Om nog even terug te komen op de toekenningscriteria vwb het rode erekoord; dit heeft de warme aandacht bij Bureau Ceremonieel & Protocol. Na eerder al een conceptversie te hebben geplaatst (en deze vervolgens weer te hebben verwijderd ivm het feit dat het immers een concept is) heb ik met hen mailcontact gehad, waarin zij aangeven dit concept in juni definitief te willen maken. Bottom-line; zij onderkennen de "vrijheid" vwb toekennen van het rode erekoord zonder meer en willen duidelijkere en striktere toekenningscriteria opstellen.
"If you've done it, it ain't bragging"

Gebruikersavatar
Teus Mejan
Berichten: 20
Lid geworden op: 27 Nov 2010, 18:39

Re: Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Berichtdoor Teus Mejan » 08 Mar 2012, 23:35

Spraakverwarring schreef:Als je zou willen dat er meer onderscheidingen aan Defensiepersoneel zouden kunnen worden uitgereikt ligt de oplossing denk ik meer in het vereenvoudigen van procedures en ook in voorlichting zoals Teus Mejan eerder ook in deze draad betoogde. Daarnaast is het denk ik ook een cultureel aspect, het instellen van nieuwe onderscheidingen lost het "probleem" niet op als het in de basis een terughoudendheid bestaat in het toekennen er van.


Het cultureel aspect is m.i. inderdaad een van de grootste belemmeringen van het huidige decoratiestelsel. Maar de terughoudendheid komt ook grotendeels voort uit onbekendheid met onderscheidingen. Uit divers archiefmateriaal wat mij gedurende mijn studie onder ogen is gekomen, blijkt dat tot 1962 zelfs hooggeplaatste militairen relatief onbekend waren met onderscheidingen in de zin van de toekenning ervan. Intensieve en langdurige voorlichting aan zowel militairen als burgers (bijvoorbeeld als onderdeel bij het vak geschiedenis of maatschappijleer/staatsinrichting) zou m.i. zelfs het culturele aspect kunnen aanpakken.

Maar er speelt nog een andere factor die mogelijk net zo belangrijk is als het culturele aspect. En dat is het feit dat onderscheidingen niet door een en hetzelfde college worden beoordeeld, maar dat dit verspreid is over een aantal organen. Daardoor zitten veel onderscheidingen in elkaars vaartwater, waardoor de kleine marges die er tussen onderscheidingen bestaan nog ondoorzichter worden. Goed voorbeeld is inderdaad de vraag over wanneer men een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon (EMH), wanneer een carnegieheldenmedaille of legpenning of wanneer een Rood erekoord uit te reiken.

Bovendien heeft een eerbiedwaardig instituut als de Kanselarij der Nederlandse Orden er ook te maken met dat het kapittel der Civiele Orden, wat over het algemeen onderscheidingen voor verdienste behandeld, ook de EMH behandeld, terwijl ik dat eerder als dapperheidsonderscheiding kwalificeren en samen met alle overige dapperheidsonderscheidingen door het Kapittel der Militaire Willems-Orde zou laten beoordelen. Door alle onderscheidingen van een bepaalde categorie onder 1 college te laten vallen, is het m.i. mogelijk om eenduidiger en dus sneller, eerlijker en beter gebruik te maken van de bestande beloningssystemen. Nadeel hieraan is echter dat de verschillende organen zich hier tot het uiterste tegen zullen verzetten, aangezien het hun invloed en autonomie door deze centralisering aanzienlijk zullen zien ingeperkt.

Een oplossing voor de problemen met onderscheiden zou ik dus meer zoeken in een streven om het Nederlands onderscheidingsstelsel effectiever te gebruiken en niet in het creeeren van nieuwe onderscheidingen. Door structurele hervormingen op het gebied van de toekenningscolleges en intensieve, langdurige voorlichting aan militairen en burgers zouden we m.i. een grote stap kunnen maken.

(Bijkomend voordeel is dat door centralisering waarschijnlijk kosten worden uitgespaard en de samenleving tegelijkertijd attent maakt op een alternatief voor de monetaire beloningen welke door de huidige economische crisis zo in diskrediet zijn geraakt. Een nieuwe impuls voor bedrijfsonderscheidingen bijvoorbeeld).

Gebruikersavatar
René
Berichten: 602
Lid geworden op: 25 Apr 2009, 10:45

Re: Instellen van nieuwe onderscheidingen?

Berichtdoor René » 06 Jan 2016, 23:15

officier schreef:Een mogelijkheid zou zijn om het reeds bestaande Ereteken voor Verdienste uit te breiden met een bronzen versie.


Nu, ruim vier jaar later(!), heeft de Minister van Defensie eenzelfde conclusie getrokken: http://www.onderscheidingenforum.nl/viewtopic.php?f=111&t=4126
“Un soldat long et dur combat pour un morceau de ruban de couleur” (Napoleon Bonaparte)


Terug naar “Overige Nederlandse onderscheidingen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten