Overleden

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 20 Dec 2013, 09:17

Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, maakt met leedwezen bekend, dat op dinsdag 22 oktober 2013 te Bergen aan Zee is overleden.

DE HEER SYBREN JAN (“CHARLEY”) POSTMA
Reserve-tweede-luitenant-vlieger van het wapen der militaire luchtvaart b.d.
Oud-gezagvoerder KLM
Drager van de Bronzen Leeuw
en het Oorlogs-Herinneringskruis met gesp

* Oud-Vroenhoven 27 oktober 1916 † Bergen aan Zee 22 okto-ber 2013

De heer S.J. Postma is voor ons land in de strijd tegenover de vijand in mei 1940 van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Vereniging en bij de Koninklijke Luchtmacht zeer veel achting en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn Vaderland door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen-over de vijand en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

De heer S.J. Postma is voor zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden, door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina bij Koninklijk Besluit onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

De Bronzen Leeuw (BL) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. De Bronzen Leeuw kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Sinds 1944 is de Bronzen Leeuw 1208 keer uitgereikt.

De Bronzen Leeuw is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Ko-ninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderschei-ding bij Koninklijk Besluit verleend.

De Bronzen Leeuw werd hem bij Koninklijk Besluit van besluit van 15 juni 1946 No. 2 toe-gekend en luidde als volgt:

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.,

Op de voordracht van Onze Minister van oorlog: d.d. 13 Juni 1946, Geheim Litt. L 114;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Toe te kennen de BRONZEN LEEUW aan:

den Reserve-tweede-luitenant-vlieger
Sibren Jan P O S T M A
Van het wapen der militaire luchtvaart
Wegens:
“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd te-genover den vijand onderscheiden door met een C-X vliegtuig van toenmaals reeds verouderd type deel te nemen aan de onbeschermde opdracht naar Waalhaven op 10 Mei 1940. Na het bombardement aangevallen door een jachtvliegtuig; onder vijandelijk vuur en onder moeilijke omstandigheden met succes een noodlanding verricht. Voor de vrijwillige opdracht naar RHENEN en WAGENINGEN daarenboven den voorrang gevraagd boven een gehuwden ranggenoot; als vlieger in het toestel van escadrille-commandant aan deze vlucht deelgenomen en haar tot een goed einde gebracht.”

Onze Minister enz.
Het Loo, 15 Juni 1946

(get.) WILHELMINA
De Minister van Oorlog,
(get.) J. MEYNEN

Zijn moed, beleid, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting zijn een voorbeeld voor onze samenleving. Op deze wijze zullen wij hem blijvend met respect en waardering geden-ken.

w.g.

Wim F.J. Elgers
Secretaris/penningmeester
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
Alex
Berichten: 872
Lid geworden op: 09 Nov 2007, 17:37
Locatie: Noorwegen

Oud-generaal Govert Huijser (82) overleden

Berichtdoor Alex » 09 Jan 2014, 16:17

Oud-generaal Govert Huijser is zondag op 82-jarige leeftijd overleden in Roosendaal. Huijser was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De oud-generaal werd geboren in het Indonesische Soerabaja op het eiland Java. In 1949 begon hij zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire Academie. Na het afronden van zijn opleiding werd hij aangesteld als tweede luitenant der infanterie. Later werd Huijser bevorderd tot luitenant-kolonel, brigadegeneraal en generaal-majoor. In 1983 volgde zijn benoeming tot chef defensiestaf. In die functie was hij verantwoordelijk voor de militaire operaties van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. Twee jaar later werd Huijser benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin. In 1988 ging hij met pensioen. Govert Huijser wordt zaterdag begraven in Wassenaar in beslotenheid van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bron: http://www.nieuws.nl/algemeen/20140108/ ... -overleden
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister - Goethe

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 09 Jan 2014, 16:44

Hij droeg verder ook nog:

Nieuw-Guinea Herinneringskruis met gesp '1962'
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met cijfer XXXV.
Vierdaagsekruis (3de deelname).
Grootofficier van Verdienste van Duitsland.
Grootofficier in de Kroonorde van België.
Commandeur in de Legion of Merit van Amerika.
Commandeur in het Legioen van Eer van Frankrijk.
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 10 Feb 2014, 08:54

Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, maakt met leedwezen bekend, dat op vrijdag 7 februari 2014 is overleden.

DE HEER MATHIEU (TJIEU) SCHEPERS
Weduwnaar van
Marga Schepers-Claassen
Vriend van
Bertie Lemmens-Stevens
Korporaal-ziekenverpleger-Oorlogsvrijwilliger
Oud Militair 1e Bataljon Stoottroepen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Bronzen Kruis
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met gespen
Drager van het Draaginsigne Gewonden
en het Draaginsigne Veteranen

* Stein 22 december1925 † Geleen 7 februari 2014

De heer Mathieu Schepers is voor ons land in de strijd tegenover de vijand in het voormalig Ne-derlands-Indië van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Vereniging en bij de Ko-ninklijke Landmacht zeer veel respect en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn Vader-land door bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

De heer Mathieu Schepers is voor zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden, in naam van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina door Juliana Prinses der Nederlanden, Regentes van het Ko-ninkrijk, bij Koninklijk Besluit onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Het Bronzen Kruis (BK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940 kan worden toege-kend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of be-leidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden. Sinds 1940 is het Bronzen Kruis 3454 keer uitgereikt.

Het Bronzen Kruis is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Ko-ninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Het Bronzen Kruis werd hem bij Koninklijk Besluit van besluit van 22 juni 1948 No. 6 toege-kend en dat luidde als volgt:
IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ.

Wij Juliana, Prinses der Nederlanden,
Regentes van het Koninkrijk,

Op de voordracht van de Minister van Oorlog van 19 Juni 1948, Geheim Litt. U 110;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Toe te kennen het Bronzen Kruis aan:

de Korporaal-ziekenverpleger-oorlogsvrijwilliger

Mathieu S C H E P E R S
Wegens:
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 15 Augustus 1947 als korporaal-ziekenverpleger, toen tijdens gevechtsactie te Soemowono (Midden-Java) een compagnie infanterie op een open Sawah-vlakte uit meerdere richtingen onder zwaar vijandelijk mortier-, mitrailleur- en geweervuur kwam, onder dit hevige vuur onverschrokken naar voren te snellen, gewonden ter plaatse medische hulp te verlenen en tevens maatregelen te nemen om de gewonden zo spoedig mogelijk naar achteren af te voeren.”

De Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en hetwelk zal worden geplaatst in de Staats-courant.
Soestdijk, 22 Juni 1948
(get.) JULIANA
DE MINISTER VAN OORLOG,

(get.) A.H.J.L. FIEVEZ.

Draaginsigne Gewonden
Pas in 1990 werd in Nederland een Draaginsigne Gewonden ingesteld voor de oorlogsgewonden van de Tweede Wereldoorlog, de Politionele acties in Nederlands-Indië, de Korea-oorlog en de militaire acties in het kader van de vredesmissies van de Verenigde Naties zoals in Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Nederland kwam pas laat tot het instellen van een Gewondeninsigne, In de Verenigde Staten werd het Purple Heart al in 1917 ingesteld.
De onderscheiding is voor alle Nederlandse (gewezen) militairen die het Koninkrijk dienen of hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, inclusief internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties bestemd. Ook de vaarplichtige zeelieden in oorlogstijd, de Nederlandse koopvaardij heeft in de Tweede Wereldoorlog zware verliezen geleden, en leden van het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger komen voor het insigne in aanmerking.

Zijn initiatief, moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting zijn een voorbeeld voor onze samenleving. Op deze wijze zullen wij hem blijvend met respect en waardering gedenken.

w.g.

Wim F.J. Elgers
Secretaris/penningmeester
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 27 Mei 2014, 07:16

Heden is overleden onze geweldige ‘Dad’, vader, grootvader, overgrootvader, broer en oom,
Our great ‘Dad’ father, grandfather, greatgrandfather, brother and uncle died,

Willem Adriaan Otto Ligthelm

Voorburg, 13 november 1922 ~ Voorburg, 22 mei 2014
weduwnaar van Alice Marguerite Hickey B.A. (1921 - 1992)

Verzetsstrijder en Engelandvaarder
Drager van het Kruis van Verdienste
Drager van het Oorlogs-Herinneringskruis
Drager van het Verzetsherdenkingskruis
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede 1947-1948
Drager van het Defence Medal 1945
Drager van het British War Medal
Drager van het British Victory Medal
Flying Officer van The Dutch Division of the Royal Air Force
Vliegenier Koninklijke Nederlandse Luchtmacht
Gezagvoerder Aero Holland


Rust in vrede
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 27 Mei 2014, 07:18

Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, maakt met leedwezen bekend, dat op maandag 19 mei 2014 is overleden.

DE HEER E. Th. KRAAK
Matroos 1e Klasse b.d.
Drager van het Bronzen Kruis
Het Oorlogs-Herinneringskruis met de gespen
Krijg ter Zee 1940-1945
Javazee 1941-1942
Middellandese Zee 1940-1945
Oost-Azië - Zuid Pacific 1942-1945
Het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp 1945
Het onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst
bij de Koninklijke Marine in Brons
en het Draaginsigne Veteranen

* Depok Buitenzorg 10 december 1922 † Leiden 19 mei 2014

De heer E. Th. Kraak is voor ons land in de strijd tegenover de vijand in de Tweede Wereld Oor-log op de Wereldzeeën, van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Vereniging, bij de Koninklijke Marine en bij de Onderzeedienst in het bijzonder, zeer veel respect en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn Vader-land door moedig optreden in de strijd tegenover de vijand en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

De heer E. Th. Kraak is voor zijn moedig optreden tegenover de vijand door Hare Majesteit Ko-ningin Wilhelmina, bij Koninklijk Besluit onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Het Bronzen Kruis (BK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940 kan worden toege-kend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of be-leidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden. Sinds 1940 is het Bronzen Kruis 3457 keer uitgereikt.

Het Bronzen Kruis is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Ko-ninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Het Bronzen Kruis werd hem bij Koninklijk Besluit van besluit van 23 juli 1947 No. 26 toege-kend en dat luidde als volgt:

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.,
Op voordracht van Onze Minister van Marine van 10 Juli 1947, No. 9543/4959;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Toe te kennen het “Bronzen Kruis” aan:

Matroos 1e klasse E.Th. KRAAK
wegens:
“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, als opvarende aan boord van Onze onderzeeboten “Dolfijn” en “O 21” gedurende geruime tijd in krijgsverrichtingen te-genover de vijand.”

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal wor-den gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.
’t Loo, den 23 Juli 1947

get. WILHELMINA
DE MINISTER VAN MARINE

get. J.J.A. Schagen van Leeuwen

Zijn initiatief, moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting zijn een voorbeeld voor onze samenleving. Op deze wijze zullen wij hem blijvend met respect en waardering gedenken.

w.g.

Wim F.J. Elgers
Secretaris/penningmeester
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA

Ralph Kolen
Berichten: 300
Lid geworden op: 30 Mar 2008, 22:06

Re: Overleden

Berichtdoor Ralph Kolen » 27 Mei 2014, 15:45

Al staat er niets fout, als je het goed leest, toch vind ik het wel een beetje jammer dat het Bronzen Kruis door de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen zo wordt omschreven. Zeker zij zouden het toch echt beter moeten weten....

Het Bronzen Kruis is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Koninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2508
Lid geworden op: 12 Jun 2007, 07:42
Locatie: -Limburg-
Contact:

Re: Overleden

Berichtdoor Roel » 28 Mei 2014, 07:20

Op 18 mei 2014 is overleden;

Dhr. Jan Suurd
Huzaar der eerste-klasse 1
Door moedig optreden koninklijk onderscheiden met:
Het Bronzen Kruis
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA


Terug naar “In memoriam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast