Pagina 1 van 1

Hamaker, info gevraagd

Geplaatst: 04 Dec 2014, 16:18
door Henk-Willem
Recent heb ik een bronzen Erepenning voor Menschlievend hulpbetoon erbij gekregen (5e type). Deze schijnt volgens de verkoper aan ene Hamaker uitgereikt geweest te zijn (de man op de foto). Het enige wat hij erbij kon vertellen is dat deze man zijn betovergrootvader was, als politiefunctionaris werkte, en dat het waarschijnlijk rondom Amsterdam heeft afgespeeld.

Kan iemand mij meer informatie geven of er daadwerkelijk een Hamaker was die deze onderscheiding heeft gekregen?

Afbeelding

Re: Hamaker, info gevraagd

Geplaatst: 04 Dec 2014, 20:49
door René
Volgens het boek van C.P. Mulder 'Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid. De medailles voor Menslievend Hulpbetoon 1822-2005.' is er geen medaille voor Menslievend Hulpbetoon toegekend aan een persoon genaamd Hamaker.

Re: Hamaker, info gevraagd

Geplaatst: 18 Mei 2015, 17:31
door ErikMuller
Dat hij niet in het boek van Cees Mulder staat, wil nog niets zeggen. Cees heeft zijn onderzoek gebaseerd op het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn echter ook Menslievend Hulpbetoons uitgereikt door de ministeries van Marine, Defensie en Koloniën zonder dat daar afschriften van zijn gezonden aan de Kanselarij of aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb tot op heden 41 aanvullingen gevonden van Menslievend Hulpbetoons uit de periode 1900-1945 die niet in het boek staan.

De naam Hamaker komt daar echter niet bij voor. Kun je de 13e die foto meenemen HW? Want het uniform op de foto komt mij niet voor als politie namelijk. Voor Rijksveldwacht mist de tres en de politiekorpsen rondom Amsterdam hadden andersoortige uniformen.

Re: Hamaker, info gevraagd

Geplaatst: 26 Mei 2015, 21:50
door Henk-Willem
Ik ben inmiddels wel wat verder. De verkoper had zelf wat namen door elkaar gehaald. Met de namen die hij zei is het hoogstwaarschijnlijk J. Timmermans, agent van politie 1e klasse te Amsterdam, KB13.03.1888.

Maar inderdaad, nu zitten we alleen nog met het uniform.

De foto zelf is niet veel duidelijker. Ik heb alleen maar een afdruk van deze scan.