Er zijn 310 resultaten gevonden

door RbP
07 Jan 2014, 21:42
Forum: Onderscheidingen voor Dapperheid
Onderwerp: Vliegerkruis Afghanistan
Reacties: 10
Weergaves: 5333

Re: Vliegerkruis Afghanistan

Op zich raar dat het optreden van de KLu kennelijk bijzonder genoeg was voor een extra vaandelopschrift maar er slechts twee vliegers een vliegerkruis kregen, waarvan maar één Nederlander. Andere dapperheidsonderscheidingen zijn er niet aan KLu-personeel toegekend voor de Kosovo-oorlog. Dat is toch...
door RbP
07 Jan 2014, 21:18
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: Wijziging Besluit Gespen
Reacties: 22
Weergaves: 8349

Re: Wijziging Besluit Gespen

Mij een raadsel waarom "grote" operaties (SFOR, SFIR, ISAF) wel een eigen gesp krijgen maar VN-operaties niet. De laatste jaren zie je steeds meer dat gelijksoortige operaties onder een "verzamelgesp" worden gebracht. SFOR, SFIR en ISAF dateren nog uit de begintijd van de HVO. A...
door RbP
07 Jan 2014, 21:04
Forum: Onderscheidingen voor Dapperheid
Onderwerp: Vliegerkruis Afghanistan
Reacties: 10
Weergaves: 5333

Re: Vliegerkruis Afghanistan

Bij het doorlezen voor de omstandigheden en motieven bij toekenning van het Vliegerkruis rees bij mij de vraag, of vliegend personeel van die in actie zijn geweest in Afghanistan en daarvoor een gevechtsinsigne hebben mogen ontvangen, niet in aanmerking zouden moeten komen voor het Vliegerkruis. In...
door RbP
07 Jan 2014, 20:43
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: Wijziging Besluit Gespen
Reacties: 22
Weergaves: 8349

Re: Wijziging Besluit Gespen

Opmerkelijk is verder dat voor de operatie MINUSMA (Mali) kennelijk 2 verschillende toekenningscriteria gelden: "'MINUSMA', voor zover de deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 23 september 2013" en "'MINUSMA nationaal' vanaf 1 november 2013". Rara, wat zou dat tweede betekene...
door RbP
07 Jan 2014, 11:58
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: Wijziging Besluit Gespen
Reacties: 22
Weergaves: 8349

Wijziging Besluit Gespen

Vandaag is weer een wijziging van het Besluit Gespen gepubliceerd in de Staatscourant (http://www.officielebekendmakingen.nl); zie bijlage. Interessant is dat voor de Patriotmissie in Turkije nog steeds geen gesp bij de HVO is ingesteld. De laatste wijziging van het Besluit HVO was er juist op geric...
door RbP
02 Jan 2014, 16:49
Forum: Militaire-Willemsorde
Onderwerp: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?
Reacties: 21
Weergaves: 7869

Re: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?

Natuurlijk doe je dat alleen als daarom wordt gevraagd... Ik denk dat je daar een belangrijk punt aansnijdt; "als daarom wordt gevraagd". Het initiatief ligt dus primair bij de organiserende instantie en niet bij de gedecoreerde die het evenement als gast bezoekt. Overigens denk ik dat oo...
door RbP
31 Dec 2013, 15:07
Forum: Militaire-Willemsorde
Onderwerp: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?
Reacties: 21
Weergaves: 7869

Re: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?

Noem me cynisch, maar wie kent er "niet geüniformeerden" ("burgers" klinkt me te denigrerend) die een onderscheiding ook daadwerkelijk zouden dragen, anders dan een knoopsgatversiersel? Daarvoor moet natuurlijk eerst een voorzet voor worden gegeven. Wanneer bij uitreiking van ee...
door RbP
29 Dec 2013, 14:11
Forum: Militaire-Willemsorde
Onderwerp: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?
Reacties: 21
Weergaves: 7869

Re: Ridders MWO afwezig bij inhuldiging?

Waarom zouden burgers bij een passende gelegenheid niet hun onderscheidingen op een donker pak kunnen dragen? Nu vrijwel niemand nog in rok gaat, kunnen klein model decoraties toch ook op andere avondkledij? Het is nu al toegestaan om kleinmodel versierselen te dragen op een smoking, juist vanwege ...
door RbP
26 Dec 2013, 00:21
Forum: Onderofficieren en manschappen Krijgsmacht
Onderwerp: Mogelijkheid tot aanvraag marinemedaille
Reacties: 4
Weergaves: 4993

Re: Mogelijkheid tot aanvraag marinemedaille

... In artikel 4 van het "Vernieuwd instellingsbesluit marinemedaille" staat het volgende; Artikel 4 De marinemedaille wordt toegekend aan de militair die op of na 18 januari 1985 in werkelijke dienst is en die: a. ten minste 36 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengeslot...
door RbP
20 Dec 2013, 11:47
Forum: Algemene vragen
Onderwerp: Wat is de juiste positie voor mijn batons?
Reacties: 30
Weergaves: 10469

Re: Wat is de juiste positie voor mijn batons?

Twee OF drie? Waar hangt dat vanaf dan? Eén daarvan is de Saechsischer Fluthelfer-Orden 2013, die mogen we (nog) niet dragen, maar er is een rekest ingediend en misschien dat daar toch positief op wordt beslist.... Als je niet zelf de indiener van het rekest bent, maar het wel een algemeen rekest i...
door RbP
10 Dec 2013, 12:48
Forum: Overige Nederlandse militaire onderscheidingen
Onderwerp: Defensie verliest zaak rond openbaarmaking HVO
Reacties: 7
Weergaves: 4547

Re: Defensie verliest zaak rond openbaarmaking HVO

... Opmerkelijk in deze is dat de verzoeker met verschillende voorbeelden en bewijsstukken aantoonde dat ook operaties die niet voldeden aan de eisen, zoals opgenomen in het Besluit HVO, zijn opgenomen in het Besluit gespen HVO. De uitspraak is heel formeel-juridisch: Algemeen gesteld moeten rechte...
door RbP
08 Dec 2013, 11:37
Forum: Verzamelen
Onderwerp: Verbazing over de verkoop van de Inhuldigingsmedaille
Reacties: 20
Weergaves: 8426

Re: Verbazing over de verkoop van de Inhuldigingsmedaille

voor sommige mensen heeft het geen waarden,erg zonde de mensen waaraan hij uitgereikt is bij ons hechten er wel waarden aan. krijg veel verzoeken om hem mee te nemen voor de opmaak. zij dragen hem wel met trots. daar wordt mijn militaire hart gelukkig van. De militair (of andere geuniformeerde ambt...
door RbP
22 Nov 2013, 16:30
Forum: Overige Nederlandse onderscheidingen
Onderwerp: Uitreiking waarderingsspelden KMar
Reacties: 2
Weergaves: 3966

Uitreiking waarderingsspelden KMar

" Op de Wapendag heeft een aantal collega’s een waarderingsonderscheiding ontvangen uit handen van CKMar, luitenant-generaal Leijtens. Hij reikte drie individuele draagspelden uit en een groepsdraagspeld. De waarderingsspeld wordt toegekend aan collega’s die de eer van het Wapen hebben hooggeho...
door RbP
18 Nov 2013, 14:23
Forum: Duitsland
Onderwerp: Saechsischer Fluthelfer-Orden voor Nederlandse militairen.
Reacties: 10
Weergaves: 6424

Re: Saechsischer Fluthelfer-Orden voor Nederlandse militaire

In het Handboek Onderscheidingen staat het volgende: "Officieel erkende buitenlandse (regerings-)onderscheidingen mogen eerst op de militaire uniform worden gedragen, nadat daarvoor middels een daartoe strekkend, aan de Minister van Defensie t.a.v. Hoofd sectie onderscheidingen gericht rekest ...
door RbP
18 Nov 2013, 09:08
Forum: Duitsland
Onderwerp: Saechsischer Fluthelfer-Orden voor Nederlandse militairen.
Reacties: 10
Weergaves: 6424

Re: Saechsischer Fluthelfer-Orden voor Nederlandse militaire

Inmiddels begrepen dat we de medaille niet op ons uniform mogen dragen (bron Majoor drs. E.J. Onderstal, SO Ceremonieel & Protocol, Kabinet Commandant Landstrijdkrachten). Ben erg benieuwd naar de argumentatie. Wellicht dat het door NL niet als daadwerkelijke operationele inzet wordt erkend? Of...
door RbP
18 Nov 2013, 08:57
Forum: Herinneringsmedailles
Onderwerp: Inhuldigingsmedaille 2013
Reacties: 8
Weergaves: 5220

Re: Inhuldigingsmedaille 2013

....Maar nu heb ik een vraag: Ik was in de veronderstelling dat de inhuldigingsmedaille 2013 vier nassaublauwe banen op het oranje lint heeft omdat wimlex de vierde koning van nederland is. Nu lees ik zojuist op wikipedia dat dit is omdat het de vierde inhuldigingsmedaille is. Kan natuurlijk toeval...
door RbP
12 Nov 2013, 20:32
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?
Reacties: 27
Weergaves: 11454

Re: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?

...Overigens, "in het tweede geval" (zoals Spraakverwarring stelt) is er mijns inziens gewoon sprake van een vredesoperatie. Ik zie niet hoe dit aangemerkt zou kunnen worden als een operatie ter verdediging of ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Ook het feit dat de operati...
door RbP
11 Nov 2013, 16:30
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: Oud-militair helpt veteranen aan eervolle onderscheiding
Reacties: 0
Weergaves: 4125

Oud-militair helpt veteranen aan eervolle onderscheiding

In de Alle Hens nr.9 van 2013 staat een interview met de 86-jarige Indie- en Nieuw-Guineaveteraan Jaqcues Zeno Brijl. Deze zet zich dagelijks in om veteranen alsnog aan een herinneringsmedaille te helpen voor hun inzet voor het vaderland. http://www.defensie.nl/actueel/defensiebladen/alle_hens/2013/...
door RbP
11 Nov 2013, 13:49
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?
Reacties: 27
Weergaves: 11454

Re: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?

Het is mij niet helemaal duidelijk of BuZa mensen met een militaire achtergrond (vanwege hun kennis en vaardigheden) maar in een civiele hoedanigheid heeft uitgezonden of dat betrokkenen ook daadwerkelijk voor de duur van de missie in werkelijke dienst zijn opgeroepen c.q. gemilitariseerd. In het e...
door RbP
10 Nov 2013, 14:14
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?
Reacties: 27
Weergaves: 11454

Re: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?

In de quote lees ik dat er al eens een voordracht voor toekenning HVO is geweest voor deelname aan JMC/JMM. Wat waren de argumenten om destijds geen Herinneringsmedaille toe te kennen? Rob Defensie heeft om formele gronden de voordrachten afgewezen, omdat er geen artikel 100 procedure was gevolgd e...
door RbP
09 Nov 2013, 15:44
Forum: Militaire Herinneringsmedailles
Onderwerp: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?
Reacties: 27
Weergaves: 11454

Re: HVO "gedegradeerd" tot civiele onderscheiding?

Voor een aantal missies is niet de artikel-100 procedure gevolgd, zoals de JMC/JMM vredesoperatie in Soedan (2002-2005). De deelnemende burgers en militairen kwamen daardoor niet in aanmerking voor de HVO en de veteranenstatus. Ik ben dan ook blij met de nieuwe regels en zal als toenmalig contingen...
door RbP
01 Okt 2013, 19:38
Forum: Algemene vragen
Onderwerp: Nieuw besluit draagvolgorde onderscheidingen gepubliceerd
Reacties: 6
Weergaves: 5147

Re: Nieuw besluit draagvolgorde onderscheidingen gepubliceer

Wat me in het verleden niet was opgevallen, onder punt H. "Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden;...)" ...
door RbP
26 Sep 2013, 22:37
Forum: Nederlandse Koninklijke Orden en Huisorden
Onderwerp: Ltgen Van Loon bevorderd tot Officier ON met zwaarden
Reacties: 13
Weergaves: 5762

Re: Ltgen Van Loon bevorderd tot Officier ON met zwaarden

Ik ken het Duitse decoratiestelsel niet echt, maar zou het niet kunnen zijn dat dit "minder keuze" biedt en dat men dus relatief sneller een "hoge" onderscheiding toegekend?

Rob
door RbP
11 Sep 2013, 15:13
Forum: Overige Nederlandse onderscheidingen
Onderwerp: Onbekende (Nederlandse?) medaille
Reacties: 12
Weergaves: 6164

Re: Onbekende (Nederlandse?) medaille

Volgens sectie onderscheidingen is dit de Arumil Aruba Medaille... Korte zoektocht op Google levert het volgende artikel op: http://www.versgeperst.com/nieuws/147879/arubaanse-militairen-geeerd.html De (kleine) foto daarbij lijkt inderdaad te bevestigen dat het om de ARUMIL medaille gaat. Officieel...
door RbP
11 Sep 2013, 12:56
Forum: Overige Nederlandse onderscheidingen
Onderwerp: Onbekende (Nederlandse?) medaille
Reacties: 12
Weergaves: 6164

Re: Onbekende (Nederlandse?) medaille

Had alleen de klein formaat foto gezien. In groot formaat is het duidelijk niet de Marinemedaille. Echter de foto is van een parade bij de opening van het parlementaire jaar in Aruba; de Arubaanse vlag is blauw met twee smalle gele banen en een vierpuntige rode ster. Lijkt me dus duidelijk een Aruba...

Ga naar uitgebreid zoeken